Słownik WODY GRUNTOWE co to znaczy.
Słownik WODY GRUNTOWE. Co znaczy ziemskiej), których górna granica, zwana zwierciadłem w.g., leży w.

Czy przydatne?

Definicja WODY GRUNTOWE

Co to znaczy wody gruntowe: wody podziemne (występujące w porach i szczelinach skorupy ziemskiej), których górna granica, zwana zwierciadłem w.g., leży w zasięgu oddziaływania człowieka, a niekiedy nawet tuż pod powierzchnią ziemi (wody zaskórne). W.g. mają zasadnicze znaczenie dla życia człowieka, gdyż stanowią jedno z gł. źródeł wody pitnej i używanej w gospodarstwach domowych i przemyśle. Oprócz tego w.g. odpowiedzialne są za erozję wierzchnich warstw skorupy ziemskiej (na przykład powstawanie jaskiń wskutek zjawisk krasowych). Poziom w.g. ulega wahaniom w zależności od ilości opadów, a również działalności człowieka (melioracja, funkcjonowanie kopalń); ta ostatnia ma także ważny wpływ na ich skład (↑ zanieczyszczenia wód naturalnych)

Definicja WĘGLOWODORY NASYCONE:
Co to jest których cząsteczki mają atomy węgla połączone tylko wiązaniami pojedynczymi. Atomy węgla w cząsteczkach w.n. mają hybrydyzację sp3 (tetraedryczny atom węgla) - wiązania skierowane do naroży tetraedru wody gruntowe.
Definicja WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI:
Co to jest f - współczynnik korygujący, ustala jaka część molarnego stężenia (c) stanowi stężenie czynne (a): W bardzo rozcieńczonych roztworach f jest bliski jedności wody gruntowe.
Definicja WYMIANA JONOWA:
Co to jest fizykochem. opierający na zamianie jonów (na przykład kationów metali, anionów reszt kwasowych), zawartych w roztworze, na jony H+aq i OH- pochodzące z cząsteczek ↑ jonitów. Zdarzenie tj. używane do wody gruntowe.
Definicja WODA CIĘŻKA:
Co to jest związek chem.; woda, gdzie atom tlenu łączy się z jednym albo dwoma atomami ↑ deuteru. Związku HDO nie można wydzielić, gdyż w trakcie zatężania ulega rozkładowi na H2O i D2O. Właściwości fizyczne wody gruntowe.

Czym jest WODY GRUNTOWE znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: