Słownik WZÓR NERNSTA co to znaczy.
Słownik WZÓR NERNSTA. Co znaczy zredukowanej i utlenionej postaci układu redoks: Π = Π0 + 0.

Czy przydatne?

Definicja WZÓR NERNSTA

Co to znaczy wzór nernsta: wzór podający zależność potencjału elektrody od aktywności zredukowanej i utlenionej postaci układu redoks: Π = Π0 + 0,059/n·lg(autl./ared.), gdzie: Π - potencjał elektrody, Π0 - potencjał standardowy tej elektrody, 0,059 - współczynnik zależny między innymi od temp., n - liczba elektronów wymieniana w procesie redoks, autl. - aktywność postaci utlenionej, ared. - aktywność postaci zredukowanej. Aktywność metalu w stanie fundamentalnym (największej trwałości), a więc w stanie stałym umownie przyjmuje się jako ared. = 1. Przyjmując tę wartość i autl. = c otrzymujemy uproszczony wzór Nernsta: Π = Π0 + 0,059/n lg c

Definicja WODA POGAZOWA:
Co to jest jeden z produktów ↑ suchej destylacji węgla kopalnego, zawiera gł. ↑ amoniak, sole amonowe i produkty smołowe. Użytkowana do otrzymywania amoniaku i siarczanu(VI) amonu (NH4)2SO4 wzór nernsta.
Definicja WIĄZANIE ZDELOKALIZOWANE:
Co to jest obejmujące swym zasięgiem (a więc łączące) więcej niż dwa atomy; wiązanie łączące tylko dwa atomy nazywa się zlokalizowanym. W.z. jest słabsze od zwykłego wiązania σ albo π, jednak w razie wiązania π wzór nernsta.
Definicja WĘGLOWODORY AROMATYCZNE:
Co to jest węglowodory o cyklicznej (pierścieniowej), płaskiej budowie cząsteczki, których wzory strukturalne przewidują wysoce nienasycony charakter, a które mimo są to raczej bierne w reakcjach przyłączania wzór nernsta.
Definicja WIELKI PIEC:
Co to jest wysokości powyżej 20 m, służy do otrzymywania ↑ surówki poprzez redukcję rud żelaza (↑ hematyt, ↑ magnetyt, ↑ limonit, ↑ syderyt) koksem w obecności topników (zasadowych substancji dodawanych w celu wzór nernsta.

Czym jest WZÓR NERNSTA znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: