Słownik WZÓR NERNSTA co to znaczy.
Słownik WZÓR NERNSTA. Co znaczy zredukowanej i utlenionej postaci układu redoks: Π = Π0 + 0.

Czy przydatne?

Definicja WZÓR NERNSTA

Co to znaczy wzór nernsta: wzór podający zależność potencjału elektrody od aktywności zredukowanej i utlenionej postaci układu redoks: Π = Π0 + 0,059/n·lg(autl./ared.), gdzie: Π - potencjał elektrody, Π0 - potencjał standardowy tej elektrody, 0,059 - współczynnik zależny między innymi od temp., n - liczba elektronów wymieniana w procesie redoks, autl. - aktywność postaci utlenionej, ared. - aktywność postaci zredukowanej. Aktywność metalu w stanie fundamentalnym (największej trwałości), a więc w stanie stałym umownie przyjmuje się jako ared. = 1. Przyjmując tę wartość i autl. = c otrzymujemy uproszczony wzór Nernsta: Π = Π0 + 0,059/n lg c

Definicja WŁÓKNA:
Co to jest więc w. roślinne, twory zbudowane z szeregów bardzo wydłużonych komórek (sklerenchymatycznych) o grubych ściankach. W tkankach roślinnych w. tworzą pasma i wiązki, pełniąc rolę wzmacniającą. W wzór nernsta.
Definicja WĘGIEL:
Co to jest Carboneum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 6, m.at. 12,0107u, ekipa ↑ węglowców. Znany od starożytności. W przyrodzie występuje w stanie rodzimym (jako diament i grafit), w formie minerałów wzór nernsta.
Definicja WYSYCENIE KOORDYNACYJNE:
Co to jest poprzez atom pierwiastka wszystkich orbitali walencyjnych (↑ orbital atomowy) do wytworzenia wiązań z innymi atomami w cząsteczce. Przykładowo węgiel w cząsteczce ↑ metanu CH4 jest wysycony wzór nernsta.
Definicja WULKANIZACJA:
Co to jest ogrzewania kauczuku naturalnego albo syntetycznego z siarką i odpowiednim dodatkiem przyspieszającym (na przykład difenyloguanidyną), kierujący do poprawienia charakterystyki mechanicznej polimeru i wzór nernsta.

Czym jest WZÓR NERNSTA znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: