Słownik WZÓR NERNSTA co to znaczy.
Słownik WZÓR NERNSTA. Co znaczy zredukowanej i utlenionej postaci układu redoks: Π = Π0 + 0.

Czy przydatne?

Definicja WZÓR NERNSTA

Co to znaczy wzór nernsta: wzór podający zależność potencjału elektrody od aktywności zredukowanej i utlenionej postaci układu redoks: Π = Π0 + 0,059/n·lg(autl./ared.), gdzie: Π - potencjał elektrody, Π0 - potencjał standardowy tej elektrody, 0,059 - współczynnik zależny między innymi od temp., n - liczba elektronów wymieniana w procesie redoks, autl. - aktywność postaci utlenionej, ared. - aktywność postaci zredukowanej. Aktywność metalu w stanie fundamentalnym (największej trwałości), a więc w stanie stałym umownie przyjmuje się jako ared. = 1. Przyjmując tę wartość i autl. = c otrzymujemy uproszczony wzór Nernsta: Π = Π0 + 0,059/n lg c

Definicja WODA CHLOROWA:
Co to jest chloru w wodzie (t = 20°C; 2,3obj. chloru w 1obj. wody), posiada własności silnie utleniające i bakteriobójcze na skutek tworzącego się kwasu chlorowego(I): Cl2 + H2O ⇆ HCl + HClO. Światło skutkuje wzór nernsta co to jest.
Definicja WYDAJNOŚĆ PRAKTYCZNA REAKCJI CHEMICZNEJ:
Co to jest wyrażony w procentach relacja ilości produktu uzyskiwanego w reakcji do wydajności teoretycznej (↑ wydajność teoretyczna reakcji chemicznej). Niekiedy nazywana wydajnością rzeczywistą wzór nernsta definicja.
Definicja WOODWARD ROBERT BURNS:
Co to jest chemik am., prof. Harvard University, badał systemy reakcji org. (reguły Woodwarda i Hoffmanna), autor syntez wielu związków, takich jak: ↑ chlorofil, ↑ cholesterol, ↑ kortyzon, ↑ chinina, ↑ wzór nernsta co znaczy.
Definicja WURTZ CHARLES ADOLPHE:
Co to jest 1817-1884) chemik franc., prof. Ecole Medicine i Sorbony, odkrył metodę syntezy węglowodorów alifatycznych (tak zwany ↑ reakcja Wurtza) z chlorowcoalkili przy użyciu sodu wzór nernsta słownik.

Czym jest WZÓR NERNSTA znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: