Słownik WZÓR NERNSTA co to znaczy.
Słownik WZÓR NERNSTA. Co znaczy zredukowanej i utlenionej postaci układu redoks: Π = Π0 + 0.

Czy przydatne?

Definicja WZÓR NERNSTA

Co to znaczy wzór nernsta: wzór podający zależność potencjału elektrody od aktywności zredukowanej i utlenionej postaci układu redoks: Π = Π0 + 0,059/n·lg(autl./ared.), gdzie: Π - potencjał elektrody, Π0 - potencjał standardowy tej elektrody, 0,059 - współczynnik zależny między innymi od temp., n - liczba elektronów wymieniana w procesie redoks, autl. - aktywność postaci utlenionej, ared. - aktywność postaci zredukowanej. Aktywność metalu w stanie fundamentalnym (największej trwałości), a więc w stanie stałym umownie przyjmuje się jako ared. = 1. Przyjmując tę wartość i autl. = c otrzymujemy uproszczony wzór Nernsta: Π = Π0 + 0,059/n lg c

Definicja WITAMINA D:
Co to jest związków (w. D2 (kalcyferol), w. D3, w. D4, w. D5) o podobnym składzie, ciała stałe albo ciecze nierozp. w wodzie, rozp. w tłuszczach i etanolu. Występują w tranie, maśle, mleku, jajach. Dobowe WZÓR NERNSTA.
Definicja WODA MIĘKKA:
Co to jest woda, która nie zawiera soli wapnia i magnezu, dzięki czemu po dodaniu środka powierzchniowo-czynnego łatwo tworzy pianę WZÓR NERNSTA.
Definicja WZÓR STRUKTURALNY UPROSZCZONY:
Co to jest ↑ wzór grupowy WZÓR NERNSTA.
Definicja WODA KRÓLEWSKA:
Co to jest obj. stężonego kwasu solnego HCl i jednej obj. stężonego kwasu azotowego(V) HNO3, ma mocne właściwości utleniające dzięki wydzielającemu się chlorowi i chlorkowi nitrozylu: HNO3 + 3HCl Cl2↑ + NOCl↑ WZÓR NERNSTA.

Czym jest WZÓR NERNSTA znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: