Słownik ZUBOŻONY URAN co to znaczy.
Słownik ZUBOŻONY URAN. Co znaczy promieniotwórczego izotopu 235U, zawierający gł. bardzo trwały.

Czy przydatne?

Definicja ZUBOŻONY URAN

Co to znaczy zubożony uran: DU (od angielskiego depleted uranium) - ↑ uran pozbawiony promieniotwórczego izotopu 235U, zawierający gł. bardzo trwały izotop 238U. Służy do produkcji pocisków przeciwpancernych; wykorzystanie tak bardzo ciężkiego metalu sprawia, iż wystrzelony pocisk nabiera wielkiej energii kinetycznej i jest w stanie przebijać pancerz, wstrzykując do wnętrza pojazdu pancernego strumień gorących gazów. Niezależnie od momentu trafienia pocisku, szkodliwość z.u. dla człowieka jest znikoma, choć może on gromadzić się w środowisku i po skumulowaniu w organizmach roślinnych albo zwierzęcych, używanych jako pożywienie, może powodować zmiany chorobowe. Nie skutkuje jednak skażenia radioaktywnego

Definicja ZGAZOWANIE:
Co to jest substancji stałej w produkty gazowe, odbywające się z destrukcją wyjściowej substancji; na przykład otrzymywanie gazu generatorowego w rezultacie zgazowania antracytu, węgla brunatnego albo torfu zubożony uran.
Definicja Zn:
Co to jest znak ↑ cynku zubożony uran.
Definicja ZLEWKA:
Co to jest laboratoryjne wykorzystywane do sporządzania roztworów i prowadzenia nie wszystkich reakcji chem., ma kształt walca (szklanki) i wyposażone jest w dziobek ułatwiający przelewanie cieczy bez zubożony uran.
Definicja ZWIĄZKI MIĘDZYMETALICZNE:
Co to jest wiązaniem metalicznym, tworzone poprzez różne metale, między innymi w ↑ stopach, z którymi jednak nie są tożsame, gdyż mają przeważnie określony skład stechiometryczny. Charakteryzują się podobnymi zubożony uran.

Czym jest ZUBOŻONY URAN znaczenie w Definicje chemia Z .

  • Dodano:
  • Autor: