Słownik ŻYWICE co to znaczy.
Słownik ŻYWICE. Co znaczy dzieli się na ż. naturalne (szelak, mastyks, kalafonia, bursztyn) i ↑.

Czy przydatne?

Definicja ŻYWICE

Co to znaczy żywice: bezpostaciowe substancje stałe albo bardzo lepkie ciecze. Ż. dzieli się na ż. naturalne (szelak, mastyks, kalafonia, bursztyn) i ↑ żywice syntetyczne

Definicja ZŁOTO GŁUPCÓW:
Co to jest ↑ piryt żywice.
Definicja ŻELAZOCYJANKI:
Co to jest nazwa zwyczajowa ↑ cyjanożelazianów(II żywice.
Definicja ZWIĄZKI METALOORGANICZNE:
Co to jest należących do ↑ związków org., zawierają atomy metali połączone bezpośrednio z atomami węgla. Należą do nich związki, takie jak: ↑ metaloceny (na przykład ferrocen (C5H5)2Fe), pochodne alkilowe żywice.
Definicja ZANIECZYSZCZENIA GLEBY:
Co to jest występujące w glebie w ilości wykraczającej poza normalną zawartość, pochodzące między innymi z: a) odpadów komunalnych, takich jak śmieci, które nie ulegają ↑ biodegradacji i ścieki (w szczególności żywice.

Czym jest ŻYWICE znaczenie w Definicje chemia Z .

  • Dodano:
  • Autor: