ENTALPIA TWORZENIA ZWIĄZKU co to znaczy
Słownik ENTALPIA TWORZENIA ZWIĄZKU. Co znaczy przed wartością standardowej entalpii tworzenia.

Czy przydatne?

Definicja ENTALPIA TWORZENIA ZWIĄZKU

Co to znaczy entalpia tworzenia związku: entalpia reakcji syntezy związku chemicznego. Symbol minus przed wartością standardowej entalpii tworzenia znaczy, iż energia wydziela się na sposób ciepła (reakcja jest egzoenergetyczna (↑ reakcje egzoenergetyczne)); symbol plus znaczy, iż energia musi być dostarczona na sposób ciepła (reakcja jest endoenergetyczna (↑ reakcje endoenergetyczne)). Związki mające ujemne znaki standardowych entalpii tworzenia są bardziej stabilne niż wyjściowe pierwiastki. Przykładowo: standardowa entalpia tworzenia wynosi dla H2O(g) -242,2kJ·mol-1, a dla NO2(g) +33,9kJ·mol-1

Czym jest ENTALPIA TWORZENIA ZWIĄZKU znaczenie w Definicje chemia E .