KARBONYLKI co to znaczy
Słownik KARBONYLKI. Co znaczy ligandem. K. mogą być związkami prostymi jednordzeniowymi (na.

Czy przydatne?

Definicja KARBONYLKI

Co to znaczy karbonylki: związki kompleksowe metali z ↑ tlenkiem węgla(II) jako ↑ ligandem. K. mogą być związkami prostymi jednordzeniowymi (na przykład Ni(CO)4, Fe(CO)5 czy Cr(CO)6) albo wielordzeniowymi (na przykład Co2(CO)8, Fe2(CO)9, Mn2(CO)10, Fe3(CO)12, Co4(CO)14, Co6(CO)16) i anionami jednordzeniowymi (na przykład [Co(CO)4]-, [Fe(CO)4]2-) i wielordzeniowymi (na przykład [Ni2(CO)6]2-, [Pt6(CO)12]2-). W k. prostych metale występują na 0 stopniu utlenienia, a w anionach na ujemnych: -I, -II! ?atwe k. są ciałami stałymi albo cieczami; jednordzeniowe są zazwyczaj bezb., a wielordzeniowe barwne; rozp. w rozpuszczalnikach org. K. stosuje się jako katalizatory reakcji i bonusy przeciwstukowe do benzyn (k. żelaza, kobaltu i niklu). Pozyskiwane są w bezpośredniej reakcji metalu i tlenku węgla(II) (Ni(CO)4 i Fe(CO)5) i poprzez redukcję związków danego metalu wobec tlenku węgla(II)

Czym jest KARBONYLKI znaczenie w Definicje chemia K .