Słownik cdna komplementarny co to znaczy.
Definicja cDNA, komplementarny DNA. Co znaczy — DNA uzyskany przez odwrotną transkrypcję na matrycy.

Czy przydatne?

Definicja cDNA, komplementarny DNA

Definicja z ang. cDNA, complementary DNA, z niem. cDNA, komplementäre DNA.

Co to znaczy CDNA, KOMPLEMENTARNY DNA: cDNA (komplementarny DNA, z angielskiego: complementary DNA) — DNA uzyskany przez odwrotną transkrypcję na matrycy mRNA uzyskanego z komórki. Nazwę tą nosi zarówno pojedyncza cząsteczka, jak i cała biblioteka genowa uzyskana w ten sposób. Z racji na to, iż mRNA pochodzi tylko od czynnych transkrypcyjnie genów, cDNA reprezentuje w pewnym sensie zbiór informacji genetycznej, wykorzystywanej w komórce, tkance albo narządzie (zależnie od źródła komórek). Właściwością charakterystyczną jest brak intronów, co jest rezultatem potranskrypcyjnej obróbki mRNA. Przez wzgląd na tym opierając się na cDNA i znajomości kodu genetycznego można przedstawić profil syntetyzowanych w komórce białek i wykryć nowe, jeszcze nie zidentyfikowane cząsteczki białkowe.Treść hasła pochodzi z Wikipedii

Definicja Cytoszkielet:
Co to jest struktur białkowych w komórce eukariotycznej, dzieki którym organelle i substancje nie pływają swobodnie w cytoplazmie, lecz zajmują pewne przypisane sobie miejsca. Cytoszkielet tworzą włókienka CDNA, KOMPLEMENTARNY DNA.
Definicja Centriola:
Co to jest Centriola - organellum komórkowe biorące udział w wytwarzaniu wrzeciona kariokinetycznego, odgrywające istotną rolę w trakcie podziałów komórkowych CDNA, KOMPLEMENTARNY DNA.
Definicja Czynniki abiotyczne:
Co to jest tak ustala się uwarunkowania środowiska nieorganicznego, które samodzielnie albo wspólnie z innymi czynnikami wywierają wpływ na ekosystemy będące na różnym poziomie organizacji. Do czynników CDNA, KOMPLEMENTARNY DNA.
Definicja Chromatyna:
Co to jest Chromatyna - substancja jądra komórkowego barwiąca się barwnikami zasadowymi i składająca się z zagęszczonego białka i DNA CDNA, KOMPLEMENTARNY DNA.

Czym jest cDNA, komplementarny DNA znaczenie w Słownik biologia C .

  • Dodano:
  • Autor: