Słownik chlamydia trachomati co to znaczy.
Definicja Chlamydia trachomati. Co znaczy klinicznie gatunkiem Chlamydia. Różne szczepy są.

Czy przydatne?

Definicja Chlamydia trachomati

Definicja z ang. Chlamydia trachomati, z niem. Chlamydia trachomati.

Co to znaczy CHLAMYDIA TRACHOMATI: Chlamydia trachomatis - jest głównym epidemiologicznie i klinicznie gatunkiem Chlamydia. Różne szczepy są czynnikami etiologicznymi wielu zespołów chorobowych. Szerzy się z człowieka na człowieka drogą płciową, w okresie porodu albo poprzez bezpośredni kontakt z zakażoną osobą

Definicja Cytochromy:
Co to jest białek występujących w matrix mitochondrianej i uczestniczących w transporcie elektronów w procesie fosforylacji oksydacyjnej. W mikrosomach Cytochrom P450 uczestniczy w procesie metabolizmu CHLAMYDIA TRACHOMATI.
Definicja Cistron:
Co to jest genetyczna jednostka spełniająca funkcje biochemiczne,której funkcjonowanie jest możliwe,gdy nie jest uszkodzona.Cistron jest jednostką rzędu kilku tys. par nukleotydów,można go podzielić na mniejsze CHLAMYDIA TRACHOMATI.
Definicja Centriola:
Co to jest Centriola - organellum komórkowe biorące udział w wytwarzaniu wrzeciona kariokinetycznego, odgrywające istotną rolę w trakcie podziałów komórkowych CHLAMYDIA TRACHOMATI.
Definicja CORINE - Coordination of Information on the Environment:
Co to jest Coordination of Information on the Environment - mechanizm informacji na temat przyrody nadzorowany poprzez Europejską Agencję Środowiskową (EEA a więc European Environmental Agency). Celami programu CHLAMYDIA TRACHOMATI.

Czym jest Chlamydia trachomati znaczenie w Słownik biologia C .

  • Dodano:
  • Autor: