Słownik mazut co to znaczy.
Definicja mazut. Co to jest wielkocząsteczkowe węglowodory; stosowany jako paliwo kotłowe. Słownik.

Czy przydatne?

Definicja Mazut

Co to znaczy MAZUT: pozostałość po destylacji ropy naftowej, zawiera głównie wielkocząsteczkowe węglowodory; stosowany jako paliwo kotłowe

Definicja Metyl:
Co to jest grupa —CH3 , podstawnik metylowy mazut.
Definicja Mgła:
Co to jest układ koloidalny cieczy w gazie (aerozol mazut.
Definicja Micela:
Co to jest cząstka koloidalna z zaadsorbowaną na powierzchni warstwą jonów i otoczka jonów o przeciwnych znakach, tworzących razem tzw. warstwę dyfuzyjną mazut.
Definicja Metan:
Co to jest najprostszy węglowodór CH4 , gaz błotny, łatwopalny (błękitne ogniki na bagnach, gaz ziemny), z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową mazut.

Czym jest mazut znaczenie w Słownik chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: