Słownik osmoza co to znaczy.
Definicja osmoza. Co to jest błonę (lub inną przegrodę półprzepuszczalną) rozdzielającą dwa.

Czy przydatne?

Definicja Osmoza

Co to znaczy OSMOZA: zjawisko samorzutnego przechodzenia rozpuszczalnika przez błonę (lub inną przegrodę półprzepuszczalną) rozdzielającą dwa roztwory o różnych stężeniach. Ze względu na różną ilość zderzeń cząsteczek rozpuszczalnika z błoną po obu stronach błony powstaje ciśnienie osmotyczne, powodujące przepływ rozpuszczalnika dążący do wyrównania ciśnień (a więc stężeń) po obu stronach błony

Definicja Opalescencja:
Co to jest zjawisko występujące w roztworach koloidowych, spowodowane subtelnym rozproszeniem światła przez fazę koloidalną, bardzo subtelne zmętnienie roztworu oglądanego w świetle bocznym osmoza.
Definicja Objętość Molowa:
Co to jest objętość jednego mola substancji; dla gazów (doskonałych) warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa) wynosi 22,4 dm3 osmoza.
Definicja Ogniwo Galwaniczne:
Co to jest elektrod zanurzonych w tym samym roztworze, lub dwóch identycznych elektrod zanurzonych w różnych roztworach, lub różnych elektrod w różnych roztworach, tak  połączonych, że możliwy jest przepływ osmoza.
Definicja Orbitale:
Co to jest funkcja falowa charakteryzująca stan energetyczny elektronu, opisana trzema pierwszymi hybrydyzacja osmoza.

Czym jest osmoza znaczenie w Słownik chemia O .

  • Dodano:
  • Autor: