Słownik osmoza co to znaczy.
Definicja osmoza. Co to jest błonę (lub inną przegrodę półprzepuszczalną) rozdzielającą dwa.

Czy przydatne?

Definicja Osmoza

Co to znaczy OSMOZA: zjawisko samorzutnego przechodzenia rozpuszczalnika przez błonę (lub inną przegrodę półprzepuszczalną) rozdzielającą dwa roztwory o różnych stężeniach. Ze względu na różną ilość zderzeń cząsteczek rozpuszczalnika z błoną po obu stronach błony powstaje ciśnienie osmotyczne, powodujące przepływ rozpuszczalnika dążący do wyrównania ciśnień (a więc stężeń) po obu stronach błony

Definicja Orbitale:
Co to jest funkcja falowa charakteryzująca stan energetyczny elektronu, opisana trzema pierwszymi hybrydyzacja osmoza.
Definicja Objętość Molowa:
Co to jest objętość jednego mola substancji; dla gazów (doskonałych) warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa) wynosi 22,4 dm3 osmoza.
Definicja Ochrona Przed Korozją:
Co to jest działań mający na celu spowolnienie procesu korozji metali (szczególnie żelaza i jego stopów). 1. wytwarzanie odpowiednich stopów (np. stale nierdzewne) 2. powlekanie powłokami ochronnymi     a osmoza.
Definicja Ozon:
Co to jest tlenu, O3 o charakterystycznym zapachu i właściwościach utleniających silniejszych od tlenu O2 . Powstaje z tlenu między innymi podczas wyładowań elektrycznych i pod wpływem promieniowania UV osmoza.

Czym jest osmoza znaczenie w Słownik chemia O .

  • Dodano:
  • Autor: