Słownik osmoza co to znaczy.
Definicja osmoza. Co to jest błonę (lub inną przegrodę półprzepuszczalną) rozdzielającą dwa.

Czy przydatne?

Definicja Osmoza

Co to znaczy OSMOZA: zjawisko samorzutnego przechodzenia rozpuszczalnika przez błonę (lub inną przegrodę półprzepuszczalną) rozdzielającą dwa roztwory o różnych stężeniach. Ze względu na różną ilość zderzeń cząsteczek rozpuszczalnika z błoną po obu stronach błony powstaje ciśnienie osmotyczne, powodujące przepływ rozpuszczalnika dążący do wyrównania ciśnień (a więc stężeń) po obu stronach błony

Definicja Ocet:
Co to jest 5-10% roztwór kwasu octowego, otrzymany z fermentacji octowej gorszych gatunków alkoholu etylowego lub wina (ocet winny osmoza.
Definicja Okres Półtrwania:
Co to jest przemiany - czas, w którym ulegnie przemianie (reakcji) połowa wyjściowej ilości substratu. W przypadku przemiany promieniotwórczej, przebiegającej według równania reakcji pierwszego rzędu czas osmoza.
Definicja Oksydowanie:
Co to jest powierzchniowe, wytwarzanie na powierzchni metalu warstewki jego tlenku (jeśli jest mniej reaktywny niż czysty metal) w celu zapobieżenia korozji (tak chroni się np. powierzchnie aluminiowe osmoza.
Definicja Objętość Molowa:
Co to jest objętość jednego mola substancji; dla gazów (doskonałych) warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa) wynosi 22,4 dm3 osmoza.

Czym jest osmoza znaczenie w Słownik chemia O .

  • Dodano:
  • Autor: