Słownik kadzić co to znaczy.
Co to jest Kadzić pisownia. Jak się piszę 1. ‘palić kadzidło, aromatyczne zioła i rozprzestrzeniać.

Czy przydatne?

Definicja Kadzić

Co oznacza Kadzić: 1. ‘palić kadzidło, aromatyczne zioła i rozprzestrzeniać dym pochodzący z tego palenia’; 2. przenośnie ‘pochlebiać, przesadnie chwalić, podlizywać się komuś’. Pochodzenie: Od XV w.; ogsłow. (czes. kadit, ros. kadiť) < psłow. *kaditi, *kaďą/ę (< *kōd-)‘powodować wydzielanie dymu, czadu; palić, dymić’ – pochodzi od niezachowanego pierwotnego czasownika, od którego wywodzi się także psłow. *čadъ ‘dym, opar, mgiełka, sadza’..

Znaczenie Kadzić w języku polskim. Jak się pisze KADZIĆ pisownia.

Definicja Kamień:
Co to jest Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (czes. kámen, ros. kámen’) < psłow. *kamy, *kamene (w bierniku *kamenь) ‘ts.’ – pokrewne z lit. akmuō, akmens, łot. akmens ‘ts.’, gr. ákmōn ‘kowadło’ oraz stind. áśmā KADZIĆ.
Definicja Kaftan:
Co to jest 2. ‘rodzaj płaszcza’ (XV w.); 3. ‘określenie ogólne dla różnych rodzajów górnej części ubioru męskiego; także górna część uzbrojenia ze skóry lub płótna’ (XVI w.). Pochodzenie: Od XVI w.; wędrowne KADZIĆ.
Definicja kaftanik:
Co to jest współcześnie nazwa kojarzona przede wszystkim z ubrankami dla niemowląt; zdrobnienie KADZIĆ.
Definicja kaczyniec:
Co to jest ‘roślina Caltha o żółtych płatkach kwiatów’; od XV w.; słowo utworzone na wzór łac. anetaria ‘ts.’ < łac. anas ‘kaczka’ KADZIĆ.

Czym jest Kadzić znaczenie w Pisownia K .

  • Dodano:
  • Autor: