Słownik analgezja co to znaczy.
Definicja ANALGEZJA. Co to jest poprzez chorobowe zaburzenie przewodzenia bodźców bólowych albo.

Czy przydatne?

Definicja ANALGEZJA

Co to znaczy Analgezja: zniesienie odczuwania bólu; analgezja spowodowana może być poprzez chorobowe zaburzenie przewodzenia bodźców bólowych albo poprzez leki działające na ośrodkowy układ nerwowy przez blokowanie dopływu bodźców bólowych do kory mózgu
Definicja ADRENOKORTYKOTROPINA:
Co to jest adrenokortykotropowy, kortykotropina; hormon tropowy wydzielany poprzez przedni płat przysadki mózgowej. ACTH jest jedno-łańcuchowym polipeptydem zawierającym 39 aminokwasów, którego moment analgezja.
Definicja ADENINA:
Co to jest azotowych pochodząca od puryny; w organizmie wystę­puje przeważnie jako składowa nukleozydu -adenozyny, z której złożona jest pomiędzy innymi adenozynomonofosforan (AMP), adenozynodifosforan (ADP) i analgezja.
Definicja ANTROPUNKCJA:
Co to jest nakłucie jamy sutkowej w celach diagnostycznych i leczniczych. Realizowane raczej u niemowląt w zapaleniu ucha środkowego analgezja.
Definicja ANOKSJA:
Co to jest tkankach; spowodowana jest miejscowymi albo ogólnoustrojowymi zaburzeniami krążenia krwi (na przykład ostre niedokrwienie kończyny, zawał serca, udar niedokrwienny mózgu, wstrząs) albo obecnością analgezja.

Czym jest ANALGEZJA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: