dobór co to znaczy
Definicja DOBÓR. Co to jest optymalnego przystosowania organizmu do środowiska, gdzie żyje, a cechy.

Czy przydatne?

Definicja DOBÓR

Co to znaczy Dobór: w mianownictwie biologicznym ustala mechanizmy kierujące do optymalnego przystosowania organizmu do środowiska, gdzie żyje, a cechy w najwyższym stopniu korzystne z tego punktu widzenia są przekazywane potomstwu. Jest siłą napędową ewolucji, gdzie przeżywają osobniki najlepiej przystosowane (najmocniejsze, w najwyższym stopniu błyskotliwe). Jest procesem długotrwałym i w krótkim czasie może być zakłócony zdarzeniami przypadkowymi. Istotnym elementem utrwalającym pojawiające się, korzystne dla gatunku tendencje jest D. płciowy opierający na kojarzeniu się i rozmnażaniu osobników najlepiej przystosowanych (przejawem są walki samców o samicę, wabienie najlepiej skonstruowanym gniazdem i tym podobne). Teoria D. naturalnego (selekcji zapewniającej dominację najlepiej zaadaptowanych do środowiska osobników) jest fundamentem teorii ewolucji sformułowanej poprzez Darwina. Działalność człowieka zakłóca te mechanizmy prowadząc, na drodze selekcji i krzyżowania osobników o cechach w najwyższym stopniu przydatnych z punktu widzenia człowieka (D. sztuczny), na przykład udomowienie zwierząt (uzyskane gatunki na przykład krowa czy świnia nie mają szans samodzielnej egzystencji w naturalnym środowisku). Bywa tak, iż uzyskane gatunki nie mogą się samodzielnie rozmnażać, na przykład muł

Czym jest DOBÓR znaczenie w Słownik chemiczny D .