Słownik helikaza co to znaczy.
Definicja HELIKAZA-DNA. Co to jest jego replikacji. Mechanizm ten dzieje się w trakcie replikacji.

Czy przydatne?

Definicja HELIKAZA-DNA

Co to znaczy Helikaza-Dna: enzym rozplatający podwój­ną helisę DNA w trakcie procesu jego replikacji. Mechanizm ten dzieje się w trakcie replikacji DNA w procesie podziału komórki. Przesuwając się wzdłuż podwójnej helisy DNA ułatwia rozkrę­canie obu nici, tuż za nim następuje synteza no­wej nici DNA (—> deoksyrybonukleinowy kwas)
Definicja HEMOLIZA:
Co to jest czerwonych w miejscu wynaczynienia krwi (na przykład krwiak w mięśniach), w szpiku kostnym, śledzionie i wą­trobie albo wewnątrz naczyń krwionośnych (w konsekwencji wad ich budowy, czynników HELIKAZA-DNA.
Definicja HAMOWANIE POSTSYNAPTYCZNE:
Co to jest mecha­nizm wygaszania pobudzeń w układzie nerwo­wym, opierający na hiperpolaryzacji (niewrażli­wy na bodźce) neuronu w następstwie związania się neurotransmittera hamującego HELIKAZA-DNA.
Definicja HIPOTONIA:
Co to jest mięśni, po­jawia się w rezultacie uszkodzenia łuku odru­chowego, którego całość zapewnia utrzymanie prawidłowego napięcia. W jego następstwie do­chodzi do osłabienia odruchów ścięgnistych. H. może HELIKAZA-DNA.
Definicja HEPARYNOIDY:
Co to jest występujące sub­stancje mające sporo wspólnych cech z hepa­rynami drobnocząsteczkowymi. Stosuje się je rzadko u osób uczulonych na heparynę i w formie żelu albo maści w sytuacjach wyma­gających HELIKAZA-DNA.

Czym jest HELIKAZA-DNA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: