Słownik helikaza co to znaczy.
Definicja HELIKAZA-DNA. Co to jest jego replikacji. Mechanizm ten dzieje się w trakcie replikacji.

Czy przydatne?

Definicja HELIKAZA-DNA

Co to znaczy DNA HELIKAZA: enzym rozplatający podwój­ną helisę DNA w trakcie procesu jego replikacji. Mechanizm ten dzieje się w trakcie replikacji DNA w procesie podziału komórki. Przesuwając się wzdłuż podwójnej helisy DNA ułatwia rozkrę­canie obu nici, tuż za nim następuje synteza no­wej nici DNA (—> deoksyrybonukleinowy kwas)
Definicja HISTOPLAZMOZA:
Co to jest spowodowana poprzez grzyb Histoplasma capsulatum. Dolegliwość dotyczy przeważnie płuc, czasami mogą być zajęte inne narządy (histoplazmoza rozsiana, która może być śmiertelna, jeżeli nie leczy się helikaza-dna co to jest.
Definicja HEMIBALIZM:
Co to jest ruchy o cha­rakterze wyrzucania, obejmujące dogłowowe części kończyn, przeważnie górnych. Ogranicza­ją się do jednej strony. Są przeważnie symptomem uszkodzenia podwzgórza po stronie przeciwnej helikaza-dna definicja.
Definicja HIPERMNEZJA:
Co to jest zdol­ność dokładnego odtwarzania tych engramów pamięciowych, których odtworzenie w normal­nych uwarunkowaniach byłoby niemożliwe. Występuje w nie wszystkich sytuacjach upośledzenia umy­słowego albo helikaza-dna co znaczy.
Definicja HIALINA:
Co to jest o różnym po­chodzeniu i składzie na przykład włókienkowe białko pojawiające się w cytoplazmie komórek wątro­bowych w razie ich poalkoholowego za­palenia, białka osocza w szkliwieniu tętniczek helikaza-dna słownik.

Czym jest HELIKAZA-DNA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: