Słownik ha pęczek co to znaczy.
Definicja HISA PĘCZEK. Co to jest prawym przedsionku i biegnie pod wsierdziem w prawej komorze.

Czy przydatne?

Definicja HISA PĘCZEK

Co to znaczy Hisa Pęczek: fragment układu bodźcoprze-wodzącego serca, zaczyna się w prawym przedsionku i biegnie pod wsierdziem w prawej komorze serca. Przewodzi czynniki elektryczne z węzła przedsionkowo-komorowego do pozo­stałych części mięśnia serca. Jego uszkodzenia (bloki) mogą powodować różnie nasilone zabu­rzenia rytmu serca
Definicja HIPNOGRAM:
Co to jest wykres EEG przedstawiają­cy przebieg potencjałów elektrycznych mózgu w okresie różnych stadiów snu HISA PĘCZEK.
Definicja HALLPIKE PRÓBA KALORYCZNA:
Co to jest pobudliwości błędnika, polegającym na spe­cjalnym ułożeniu głowy, a w dalszym ciągu płukaniu uszu chłodną i ciepłą wodą (pobudzanie prze­pływu endolimfy w kanałach błędnika). Obser­wuje się w tym HISA PĘCZEK.
Definicja HIALINA:
Co to jest o różnym po­chodzeniu i składzie na przykład włókienkowe białko pojawiające się w cytoplazmie komórek wątro­bowych w razie ich poalkoholowego za­palenia, białka osocza w szkliwieniu tętniczek HISA PĘCZEK.
Definicja HAPTOGLOBINA:
Co to jest wiążące hemoglobinę uwalnianą z erytrocytów we­wnątrz naczyń krwionośnych. Uniemożliwia przedostawanie się jej do moczu. Połączenie H. z hemoglobiną jest wychwytywane poprzez komórki układu HISA PĘCZEK.

Czym jest HISA PĘCZEK znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: