Słownik hterosalpingografia co to znaczy.
Definicja HISTEROSALPINGOGRAFIA HSG. Co to jest Ocenie podlega w pierwszej kolejności ich drożność.

Czy przydatne?

Definicja HISTEROSALPINGOGRAFIA HSG

Co to znaczy Histerosalpingografia Hsg: radiolo giczne badanie światła jamy macicy i jajowo­dów. Ocenie podlega w pierwszej kolejności ich drożność, jest zasadniczym badaniem w przy­padku niepłodności. Jest badaniem nieprzyjem­nym, wymaga sedacji, z uwagi na podwyższone ciśnienie pod jakim wstrzykuje się środek cie­niujący. W sytuacjach zwężeń może mieć znaczenie terapeutyczne, mechanicznie rozsze­rzając przewężenie
Definicja HIPOTERMIA:
Co to jest ciała; or­ganizm utrzymuje stałą temperaturę (35-37°C), co regulowane jest poprzez podwzgórze. Czynniki nerwowe z podwzgórza pobudzają odpowied­nie mechanizmy termoregulacyjne (podwyższenie albo HISTEROSALPINGOGRAFIA HSG.
Definicja HIPERKOREKCJA:
Co to jest odła­mów, osi kończyny albo wygięcia kręgosłupa, przekraczająca dopuszczalne normy anatomicz­ne. Skutkuje zniekształcenie. Bywa użytkowana celowo w ortopedii, celem poprawy mechaniki sąsiednich HISTEROSALPINGOGRAFIA HSG.
Definicja HOMEOPATIA:
Co to jest zadanie leczyć przez podawanie substancji, które w większych dawkach powodują symptomy cho­robowe (trucizn) podobne do danej dolegliwości, w takim rozcieńczeniu, jakie nie skutkuje ujem­nych skutków HISTEROSALPINGOGRAFIA HSG.
Definicja HISTEREKTOMIA:
Co to jest bazuje­jący na wycięciu macicy. Niekiedy jest rozsze­rzany o usuwanie jajników (h. z przydatkami). Wskazaniami do zabiegu jest przeważnie choro­ba nowotworowa macicy albo/i przydatków, roz­ległe HISTEROSALPINGOGRAFIA HSG.

Czym jest HISTEROSALPINGOGRAFIA HSG znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: