Słownik hterosalpingografia co to znaczy.
Definicja HISTEROSALPINGOGRAFIA HSG. Co to jest Ocenie podlega w pierwszej kolejności ich drożność.

Czy przydatne?

Definicja HISTEROSALPINGOGRAFIA HSG

Co to znaczy Histerosalpingografia Hsg: radiolo giczne badanie światła jamy macicy i jajowo­dów. Ocenie podlega w pierwszej kolejności ich drożność, jest zasadniczym badaniem w przy­padku niepłodności. Jest badaniem nieprzyjem­nym, wymaga sedacji, z uwagi na podwyższone ciśnienie pod jakim wstrzykuje się środek cie­niujący. W sytuacjach zwężeń może mieć znaczenie terapeutyczne, mechanicznie rozsze­rzając przewężenie
Definicja HEMOFILIA:
Co to jest wrodzona choro­ba spowodowana niedoborem jednego z czynników krzepnięcia (globulina antyhemofilowa). Istnieją 2 kluczowe postacie dolegliwości: hemofilia A (niedo­bór czynnika VIII) stanowi około 80 histerosalpingografia hsg.
Definicja HOMOSEKSUALIZM:
Co to jest pro­wadząca do zachowań seksualnych wobec osobników własnej płci. Przejściowe zachowa­nia H. są typowe dla okresu dojrzewania i wie­ku młodzieńczego (występują u V3 chłopców). Zdecydowana histerosalpingografia hsg.
Definicja HEMATOPOEZA:
Co to jest wytwarzanie przedmiotów upostaciowanych (komórkowych) krwi. U dorosłych największym narządem krwio­twórczym jest szpik kostny czerwony. Pozostałe narządy, takie jak grasica, węzły chłonne, śledziona histerosalpingografia hsg.
Definicja HEMOGLOBINA - (Hb):
Co to jest czę­ści białkowej (globulina) i metaloporfiryny (hem). Złożona jest z 4 łańcuchów polipeptydowych. U człowieka, w erytrocytach występują: hemo­globina A (90% u dorosłych) i F (płodowa - ma histerosalpingografia hsg.

Czym jest HISTEROSALPINGOGRAFIA HSG znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: