Słownik hterosalpingografia co to znaczy.
Definicja HISTEROSALPINGOGRAFIA HSG. Co to jest Ocenie podlega w pierwszej kolejności ich drożność.

Czy przydatne?

Definicja HISTEROSALPINGOGRAFIA HSG

Co to znaczy Histerosalpingografia Hsg: radiolo giczne badanie światła jamy macicy i jajowo­dów. Ocenie podlega w pierwszej kolejności ich drożność, jest zasadniczym badaniem w przy­padku niepłodności. Jest badaniem nieprzyjem­nym, wymaga sedacji, z uwagi na podwyższone ciśnienie pod jakim wstrzykuje się środek cie­niujący. W sytuacjach zwężeń może mieć znaczenie terapeutyczne, mechanicznie rozsze­rzając przewężenie
Definicja HAMARTIA:
Co to jest miejscowe za­burzenie rozwojowe opierające na nieprawi­dłowym składzie i układzie (cytoarchitektonice) komórek w danej tkance. Jest wadliwym zesta­wieniem struktur tkankowych w procesie organo-genezy histerosalpingografia hsg.
Definicja HEIMLICHA ZABIEG:
Co to jest Heimlicha; jedna z głownych procedur ratujących ży­cie, gdy dochodzi do całkowitego zamknięcia dróg oddechowych (zadławienia) poprzez ciało obce. Rękoczyn ten powiększa ciśnienie w klatce piersiowej histerosalpingografia hsg.
Definicja HEMIZYGOTA:
Co to jest odnosząc się do cech sprzężonych z płcią (z chromosomem X). Nie posiada pary chromosomów płciowych (jak kobieta - XX), ale posiada parę X i Y. Nie jest więc homozygotą ani także heterozygotą histerosalpingografia hsg.
Definicja HEMOSYDEROZA:
Co to jest spowodowana prze­wlekłym przeładowaniem żelazem tkanek orga­nizmu. Rzadko bywa chorobą uwarunkowaną genetycznie. Częściej jest rezultatem wzrostu ilo­ści żelaza po częstych przetoczeniach krwi albo histerosalpingografia hsg.

Czym jest HISTEROSALPINGOGRAFIA HSG znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: