Słownik hormonalna terapia zastępcza co to znaczy.
Definicja HORMONALNA TERAPIA ZASTĘPCZA. Co to jest hormonów płciowych (es­trogeny, progesteron.

Czy przydatne?

Definicja HORMONALNA TERAPIA ZASTĘPCZA

Co to znaczy Hormonalna Terapia Zastępcza: leczenie zmian wywoływanych w organizmie
kobiet niedoborem hormonów płciowych (es­trogeny, progesteron). Niedobór ten spowodowany jest fizjologicznym procesem starzenia się or­ganizmu (menopauza naturalna) albo powstaje w konsekwencji zniszczenia albo usunięcia gruczołów płciowych (jajników) przeważnie w trakcie ope­racji (owariektomia) na przykład w chorobie nowotwo­rowej. Ma za zadanie łagodzić albo kompletnie znosić choroby naczynioruchowe, charakte­ryzujące się podwyższeniem temp. skóry, poszerzeniem naczyń obwodowych, przejścio­wym przyspieszeniem akcji serca ustępują. Nie przynosi korzyści kobietom w wieku pomenopauzalnym cierpiących na dolegliwości serca, a poprawia jakość ich życia tylko wtedy, gdy w chwili rozpoczęcia terapii występowały u nich symptomy charakterystyczne dla menopauzy (na przykład depresje, uderzenia gorąca). Minimalizuje ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia na­wet o 25-50%. Pozytywny wpływ estrogenów na układ krążenia bazuje w pierwszej kolejności na wywoływaniu korzystnych zmian w stężeniu lipoprotein, cholesterolu (podwyższają poziom cholesterolu HDL, a obniżają cholesterol LDL o około 10%), fibrynogenu i ochronnym (przeciwmiażdżycowym) działaniu na ściany naczyń krwionośnych. Podawanie HTZ hamuje proce­sy wiotczenia i starzenia się skóry przez po­zytywny wpływ estrogenów na metabolizm kolagenu, zmniejszają również nasilenie zmian za­nikowych w obrębie sromu (marskość sromu), pochwy (podrażnienie, świąd, upławy, dyspareunia), układzie moczowym (bolące oddawa­nie moczu, częstomocz, nieotrzymanie moczu). Estrogeny podawane w HTZ wywierają pozy­tywny wpływ na samopoczucie, poprawia się umiejętność koncentracji, pamięć, stabilizują się emocje. Wspólnie z adekwatnie dawkowaną wi­taminą D i wapniem w ważny sposób hamuje postęp osteoporozy. Najpierw stosowania HTZ mogą wystąpić nudności, bolesność pier­si, wzrost masy ciała, ale indywidualne dobra­nie dawki leku pomaga usunąć te choroby. U pewnej ekipy pacjentek dochodzi do krwa­wienia z dróg rodnych. Mogą nasilić się symptomy kamicy pęcherzyka żółciowego i przyrost mię­śniaków macicy. Dyskusyjna pozostaje kwestia zwiększonego ryzyka wystąpienia dolegliwości zakrzepowo-zatorowej w czasie stosowania HTZ. Uznaje się, iż ono jest nieznacznie podwyższo­ne. Głównym problemem w czasie stoso­wania HTZ jest postęp nowotworów złośliwych estrogenozależnych. Wykorzystywanie w HTZ progestagenów (progesteron) zostało w sporym stopniu zniesione ryzyko wystąpienia raka endometrium. Kontrowersyjnym pozostaje problem ryzyka wy­stąpienia raka piersi. Uważane jest związek ten jest niejednoznaczny. Kwalifikacja poprzez lekarza gi­nekologa do HTZ jest indywidualną decyzją, gdzie istotne są nie tylko wskazania i prze­ciwwskazania medyczne, lecz również osobiste pre­ferencje i potrzeby pacjentki. Leczenie zawsze wymaga częstych badań ginekologicznych. HTZ stosuje się w formie wygodnych tabletek doust­nych, które wymagają jednak zdyscyplinowania z uwagi na sposobność wystąpienia nieplanowa­nych krwawień w razie nieregularnego przyjmowania. Plastry hormonalne oparte na tej samej zasadzie, co plastry antykoncepcyjne; nasączone są wchłanianymi poprzez skórę hormo­nami (przeważnie estradiolem będącym jednym z w najwyższym stopniu aktywnych estrogenów - hormon ten jest taki sam jak naturalny, produkowany poprzez jajniki) zapewniają ich stały poziom we krwi, dodatkowo z racji na pominięcie efektu pierwszego przejścia poprzez wątrobę rekomendowane są przy występowaniu pewnych schorzeń jak na przykład: kamica pęcherzyka żółciowego, żylaki kończyn dolnych, po operacji usunięcia jajników (najczę­ściej z przyczyn nowotworowych). Przykleja się je raz na kilka dni (tygodni), mogą jednak po­drażniać skórę. W porównaniu z leczeniem za
pomocą tabletek poziom hormonów dostarcza­nych poprzez plaster jest bardziej stabilny, podob­ny do okresu przed menopauzą. Jeśli gdyż kobieta przyjmuje pigułki z hormonami, ich po­ziom ulega pewnym wahaniom - jest większy w momencie podania tabletki, a po jakimś czasie spa­da, by znów wzrosnąć w chwili podania następnej dawki. Takie różnice w ilości hormo­nów mogą być niekiedy niemiło odczuwa­ne poprzez pacjentkę. Oprócz tego plastry umożliwiają przyjmowanie mniejszych dawek hormonów niż w razie tabletek doustnych. Preparaty do-pochwowe stosuje się przy specjalnym nasileniu choroby w obrębie pochwy. Implanty pod­skórne są wygodne w stosowaniu (raz na sporo miesięcy), lecz w przypadku nietolerancji czy powikłań są trudne do usunięcia. Iniekcje stosuje się prak­tycznie tylko w uwarunkowaniach szpitalnych dla uzy­skania jednorazowego efektu
Definicja HEMOSTAZA:
Co to jest po­wstrzymujący krwotok z uszkodzonego naczynia krwionośnego i warunkujących utrzyma- nie krwi w łożysku naczyniowym w stanie płyn­nym. Jest rezultatem współdziałania przedmiotów ściany naczynia hormonalna terapia zastępcza.
Definicja HARVEY WILLIAM - (1578-1667):
Co to jest odkrywca krążenia krwi. Jako pierwszy użył zwrotu krążenie krwi, uznając, iż krew płynie w naczyniach krwionośnych zawsze w tym samym kierunku, a centralnym punktem tego krążenia jest serce. Pod hormonalna terapia zastępcza.
Definicja HASZYSZ:
Co to jest z kwitną­cych pędów i liści konopi indyjskich. Zawiera THC - tetrahydrocannabinol, wywierający mocne działanie psychozotwórcze o zindywidualizownym efekcie. Od czasów starożytnych popular­ny pośród hormonalna terapia zastępcza.
Definicja HOMEOPATIA:
Co to jest zadanie leczyć przez podawanie substancji, które w większych dawkach powodują symptomy cho­robowe (trucizn) podobne do danej dolegliwości, w takim rozcieńczeniu, jakie nie skutkuje ujem­nych skutków hormonalna terapia zastępcza.

Czym jest HORMONALNA TERAPIA ZASTĘPCZA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: