tężec co to znaczy
Definicja TĘŻEC. Co to jest laseczkami tężca (Clostridium tetani). Rezerwuarem zarazków jest kał.

Czy przydatne?

Definicja TĘŻEC

Co to znaczy Tężec: (tetanus); ostra dolegliwość zakaźna wywołana zakażeniem laseczkami tężca (Clostridium tetani). Rezerwuarem zarazków jest kał zwierząt, w szczególności koni, przetrwalniki laseczek tężca zachowują umiejętność przetrwania w glebie i wydalinach zwierząt sporo lat. Za postęp objawów w przebiegu tężca odpowiada egzotoksyna tetanospazmina. Jad tężcowy drogą krwi dostaje się do C.U.N. Toksyna zostaje związana z gangliozydami błon komórkowych w obrębie synaps i skutkuje zahamowanie uwalniania inhibitorów neurotransmiterów z zakończeń nerwowych. Dochodzi do wzmożenia napięcia mięśniowego i fonicznych drgawek. Moment wylęgania tężca średnio trwa od 5 do 10 dni. Najczęstszym symptomem jest szczęko-ścisk. Prócz tego występować mogą: trudności w połykaniu, drażliwość, sztywność karku, ból głowy, gardła, dreszcze, gorączka. Chory ma kłopoty z otwarciem ust, pojawia się charakterystyczny grymas, jakby maskowaty uśmiech (risus sardonicus). Wzmożone jest napięcie mięśni brzucha, karku, pleców, skurcz zwieraczy skutkuje zatrzymanie oczu i stolca. Wzmożone napięcie mięśni pomiędzy-żebrowych skutkuje utrudnienie oddychania, co prowadzi do rozwoju niewydolności oddechowej. Zasadą leczenia jest zapewnienie skutecznej wentylacji przez przyłączenie chorego do respiratora, wykorzystywanie leków uspokajających, zmniejszających napięcie mięśniowe i neutralizację nie-związanego jadu tężcowego. W tym celu stosuje się surowicę przeciwtężcową zawierającą antytoksynę. Antybiotyki mają znaczenie jedynie pomocnicze, raczej w leczeniu powikłań, a nie w leczeniu dolegliwości zasadniczej. Istotnym elementem terapii jest precyzyjne chirurgiczne oczyszczenie rany, będącej źródłem wnikania zarazków. Fundamentalne znaczenie ma profilaktyka jest to wykorzystywanie odpowiednich szczepień ochronnych i podawanie ana-
toksyny. Uważane jest, iż jeżeli od ostatniej dawki toksoidu w momencie zranienia nie minęło 5 lat to doszczepianie nie jest niezbędne, osoby szczepione w momencie dłuższym niż 5 lat winny otrzymać dawkę przypominającą. Rokowanie mimo postępów terapii w ciężkich postaciach tężca jest nadal bardzo poważne, parametr śmiertelności wynosi ok. 50%.
Patrz także, zioła TĘŻEC:Cebula ZwyczajnaCzosnek PospolityOman Ogromny

Czym jest TĘŻEC znaczenie w Słownik chemiczny T .