CYSTEINA co to znaczy
Słownik CYSTEINA. Co znaczy tiopropanowy. Ekipa tiolowa -SH cysteiny łatwo się utlenia, nawet pod.

Czy przydatne?

Definicja CYSTEINA

Co to znaczy cysteina: najprostszy ↑ aminokwas zawierający siarkę: kwas 2-amino-3-tiopropanowy. Ekipa tiolowa -SH cysteiny łatwo się utlenia, nawet pod wpływem tlenu z powietrza, w szczególności w roztworach zasadowych (mechanizm odwracalny). W rezultacie tej reakcji powstaje cystyna, dimer cysteiny, zawierający mostek dwusiarczkowy, który odgrywa sporą rolę w powstawaniu struktury przestrzennej białek. C. spełnia funkcje obronne organizmu, gdyż wiąże sporo substancji trujących (jony metali ciężkich, cyjanki i tym podobne)

Czym jest CYSTEINA znaczenie w Definicje chemia C .