DAWKA PROMIENIOWANIA co to znaczy
Słownik DAWKA PROMIENIOWANIA. Co znaczy względem umiejętności do ↑ jonizacji albo przekazywania.

Czy przydatne?

Definicja DAWKA PROMIENIOWANIA

Co to znaczy dawka promieniowania: rozmiar charakteryzująca ↑ promieniowanie jonizujące pod względem umiejętności do ↑ jonizacji albo przekazywania energii, a również szkodliwości dla organizmów żywych. D.p. podawana jest w różnych jednostkach, zależnie od rodzaju, na przykład: dawka pochłonięta wyrażana w grejach (Gy), 1Gy = 1J/kg masy (dawka śmiertelna wynosi 5Gy); dawka równoważna wyrażana w siwertach (Sv), określająca stopień szkodliwości biologicznej promieniowania (średnia roczna dawka na świecie to 2,4 mSv na człowieka, dawka dopuszczalna nie powinna przekraczać 5 mSv na rok). Por. hipoteza liniowa

Czym jest DAWKA PROMIENIOWANIA znaczenie w Definicje chemia D .