Słownik DAWKA PROMIENIOWANIA co to znaczy.
Słownik DAWKA PROMIENIOWANIA. Co znaczy względem umiejętności do ↑ jonizacji albo przekazywania.

Czy przydatne?

Definicja DAWKA PROMIENIOWANIA

Co to znaczy dawka promieniowania: rozmiar charakteryzująca ↑ promieniowanie jonizujące pod względem umiejętności do ↑ jonizacji albo przekazywania energii, a również szkodliwości dla organizmów żywych. D.p. podawana jest w różnych jednostkach, zależnie od rodzaju, na przykład: dawka pochłonięta wyrażana w grejach (Gy), 1Gy = 1J/kg masy (dawka śmiertelna wynosi 5Gy); dawka równoważna wyrażana w siwertach (Sv), określająca stopień szkodliwości biologicznej promieniowania (średnia roczna dawka na świecie to 2,4 mSv na człowieka, dawka dopuszczalna nie powinna przekraczać 5 mSv na rok). Por. hipoteza liniowa

Definicja DATOWANIE PROMIENIOTWÓRCZE:
Co to jest skał i materiałów biologicznych poprzez wykorzystanie nuklidów promieniotwórczych. Do określenia wieku skał stosuje się pomiar zawartości uranu do helu albo uranu do ołowiu (jeżeli zawierają uran dawka promieniowania co to jest.
Definicja DWUCHROMIAN POTASU:
Co to jest ↑ dichromian(VI) potasu dawka promieniowania definicja.
Definicja Ds:
Co to jest znak ↑darmsztadtu dawka promieniowania co znaczy.
Definicja DYSOCJACJA TERMICZNA:
Co to jest cząsteczki związku chem. na mniejsze fragmenty pod wpływem ogrzewania. D.t. zachodzi w tym niższej temp. im słabsze jest ↑ wiązanie chemiczne. Na przykład: NH4Cl NH3 + HCl (w podwyższonej temp dawka promieniowania słownik.

Czym jest DAWKA PROMIENIOWANIA znaczenie w Definicje chemia D .

  • Dodano:
  • Autor: