DIOKSYNY co to znaczy
Słownik DIOKSYNY. Co znaczy polichlorodibenzodioksyn (PCDD). Stwierdzono występowanie 75 izomerów.

Czy przydatne?

Definicja DIOKSYNY

Co to znaczy dioksyny: kolokwialna nazwa ekipy eterów aromatycznych polichlorodibenzodioksyn (PCDD). Stwierdzono występowanie 75 izomerów PCDD, z których tylko 7 dioksyn ma znakomite właściwości toksyczne. Najmocniejszą trucizną spośród PCDD jest 2,3,7,8-tetrachlorodibenzodioksyna (2,3,7,8-TCDD), kolokwialnie nazywana dioksyną. D. nigdy nie były wytworem celowej działalności człowieka. Źródła emisji d. do środowiska to: spalanie odpadów komunalnych, przemysłowych i szpitalnych, syntezy chemicznych środków ochrony roślin, produkcja celulozy i papieru, spalanie węgla, pożary lasów, spalanie zużytych olejów transformatorowych i kondensatorowych zawierających ↑ PCB, transport samochodowy, awarie zakładów chemicznych, a również palące się wysypiska odpadów i dymiące kosze na śmieci. Do organizmów żywych d. dostają się wspólnie z pokarmem (95% całej ilości; raczej z mlekiem, masłem, mięsem i rybami). Dobrze rozp. w tłuszczach; akumulują się w wątrobie i tkance tłuszczowej. Zatrucie objawia się bolesną wysypką (trądzik chlorowy) i zapaleniem wątroby, trzustki i zaburzeniami procesu wytwarzania krwi; formalnie przyjmuje się, iż d. są tylko prawdopodobnym faktorem rakotwórczym, aczkolwiek sporo danych potwierdza te przewidywania

Czym jest DIOKSYNY znaczenie w Definicje chemia D .