DUALIZM KORPUSKULARNO-FALOWY co to znaczy
Słownik DUALIZM KORPUSKULARNO-FALOWY MATERII. Co znaczy Broglie´a, że nie tylko promieniowanie może.

Czy przydatne?

Definicja DUALIZM KORPUSKULARNO-FALOWY MATERII

Co to znaczy dualizm korpuskularno-falowy materii: zdarzenie wynikające ze sformułowanej w 1924 r. hipotezy de Broglie´a, że nie tylko promieniowanie może zachowywać się jak strumień cząstek, lecz każda poruszająca się cząstka, w tym elektron, może wykazywać charakter falowy. Zjawiska ↑ dyfrakcji i ↑ interferencji świadczą o charakterze falowym promieniowania a skutek fotoelektryczny o jego charakterze korpuskularnym. Falowy charakter elektronów wykazali doświadczalnie w 1927 r. fizycy amerykańscy C.J. Davisson i L.H. Germer i z wyjątkiem nich polski fizyk S. Szczeniowski

Czym jest DUALIZM KORPUSKULARNO-FALOWY znaczenie w Definicje chemia D .