Słownik INTERFERENCJA co to znaczy.
Słownik INTERFERENCJA. Co znaczy materii), kierujące do stworzenia wypadkowej fali stojącej (tak.

Czy przydatne?

Definicja INTERFERENCJA

Co to znaczy interferencja: nakładanie się fal (na przykład elektromagnetycznych albo materii), kierujące do stworzenia wypadkowej fali stojącej (tak zwany prążki interferencyjne - w razie interferencji światła to są naprzemianległe jasne i ciemne obszary). Zależnie od przesunięcia amplitud interferujących fal może nastąpić wzmocnienie fali albo całkowite jej wygaszenie. W praktyce zdarzenie i. wykorzystuje się w wielu badaniach naukowych i na przykład do zwalczania hałasu - poprzez wytwarzanie fali wygaszającej, interferującej adekwatnie z pierwotną falą dźwiękową

Definicja IZOMERIA KONSTYTUCYJNA:
Co to jest rodzaj izomerii polegającej na tym, iż poszczególne ↑ izomery różnią się budową, a więc kolejnością i metodą połączenia atomów w cząsteczce interferencja.
Definicja IMIDAZOL:
Co to jest aromatyczny ↑ związek heterocykliczny o wzorze półstrukturalnym. Słupkowate kryształy, łatwo rozp. w wodzie i etanolu, nieco słabiej w benzenie i eterze, t.t. 90°C, t.w. 256°C. Dość silna zasada interferencja.
Definicja IRYD:
Co to jest Iridium), pierwiastek chem., metal, Z = 77, m.at. 192,22u, ekipa ↑ kobaltowców. Odkryty w 1803 r. poprzez S. Tennanta. W przyrodzie występuje w stanie rodzimym i w stopach z platyną i osmem interferencja.
Definicja IZOMERY:
Co to jest mające identyczny ↑ wzór sumaryczny, lecz zupełnie odmienne wzory strukturalne (↑ wzór strukturalny), a przez wzgląd na tym różne właściwości fiz., chem. i biologiczne. Na przykład: CH3COOH, kwas interferencja.

Czym jest INTERFERENCJA znaczenie w Definicje chemia I .

  • Dodano:
  • Autor: