Słownik INTERFERENCJA co to znaczy.
Słownik INTERFERENCJA. Co znaczy materii), kierujące do stworzenia wypadkowej fali stojącej (tak.

Czy przydatne?

Definicja INTERFERENCJA

Co to znaczy interferencja: nakładanie się fal (na przykład elektromagnetycznych albo materii), kierujące do stworzenia wypadkowej fali stojącej (tak zwany prążki interferencyjne - w razie interferencji światła to są naprzemianległe jasne i ciemne obszary). Zależnie od przesunięcia amplitud interferujących fal może nastąpić wzmocnienie fali albo całkowite jej wygaszenie. W praktyce zdarzenie i. wykorzystuje się w wielu badaniach naukowych i na przykład do zwalczania hałasu - poprzez wytwarzanie fali wygaszającej, interferującej adekwatnie z pierwotną falą dźwiękową

Definicja INHIBITOR:
Co to jest zmniejszający szybkości reakcji poprzez podwyższenie ↑ energii aktywacji charakterystycznej dla danej reakcji. I. stosuje się na przykład aby zapobiec rozkładowi albo polimeryzacji substancji w INTERFERENCJA.
Definicja INWERSJA SKRĘCALNOŚCI OPTYCZNEJ:
Co to jest znaku skręcalności optycznej, tzn. zmiany kierunku skręcania płaszczyzny światła spolaryzowanego. Roztwory wodne sacharozy, w obecności kwasów albo enzymu inwertazy, wykazują zmianę znaku INTERFERENCJA.
Definicja IZOMERIA CIS-TRANS:
Co to jest stereoizomerii powodowany zablokowaniem rotacji atomów (wspólnie z podstawnikami) wokół osi wiązania podwójnego (na przykład węgla), w rezultacie czego podstawniki przy atomach połączonych wiązaniem INTERFERENCJA.
Definicja ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI:
Co to jest stężeń molowych jonów słabo rozpuszczalnej substancji w roztworze pozostającym w równowadze z osadem. Dla reakcji mAn+ + nBm- ⇆ AmBn↓ i.r. wynosi: KSO = [An+]m [Bm-]n. Wartość KSO jest stała dla INTERFERENCJA.

Czym jest INTERFERENCJA znaczenie w Definicje chemia I .

  • Dodano:
  • Autor: