Słownik IRYD co to znaczy.
Słownik IRYD. Co znaczy 77, m.at. 192,22u, ekipa ↑ kobaltowców. Odkryty w 1803 r. poprzez S.

Czy przydatne?

Definicja IRYD

Co to znaczy iryd: znak Ir, (z łaciny Iridium), pierwiastek chem., metal, Z = 77, m.at. 192,22u, ekipa ↑ kobaltowców. Odkryty w 1803 r. poprzez S. Tennanta. W przyrodzie występuje w stanie rodzimym i w stopach z platyną i osmem; zawartość w skorupie ziemskiej: 10-7% mas. I. to srebrzystobiały metal z połyskiem, bardzo twardy i kruchy; t.t. 2440°C, t.w. 4500°C, gęstość 22,42g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów i. 5d76s2; w związkach występuje na stopniach utlenienia od -II do VI; stopnie III i IV najtrwalsze. Bardzo odporny chem.; silnie ogrzany i sproszkowany i. reaguje z fluorem, chlorem (IrCl3), tlenem (IrO2) i siarką; nie reaguje z wodą, kwasami i wodą królewską; roztwarza się w mieszaninie stężonego HCl i NaClO3 i w trakcie stapiania z mieszaniną KOH i KNO3. I. pochłania tlen i wodór. Otrzymywany jako wytwór uboczny w trakcie elektrolitycznego wydzielania miedzi, niklu. Użytkowany do otrzymywania tygli żaroodpornych i katalizatorów; w stopach z platyną do wyrobu końcówek w stalówkach wiecznych piór, styków elektrycznych, narzędzi chirurgicznych (na przykład igieł), termopar. Ze stopu Pt Ir wykonane były, stosowane dawniej, wzorce metra i kilograma

Definicja INHIBITOR:
Co to jest zmniejszający szybkości reakcji poprzez podwyższenie ↑ energii aktywacji charakterystycznej dla danej reakcji. I. stosuje się na przykład aby zapobiec rozkładowi albo polimeryzacji substancji w IRYD.
Definicja IZOMER:
Co to jest związków, które posiadają taki sam ↑ wzór sumaryczny, lecz różne własności fizyczne, co wynika z odmiennej budowy cząsteczki. Na przykład n-propanol i eter etylowo-metylowy mają ten sam wzór IRYD.
Definicja IZOTONY:
Co to jest jądra mają identyczne liczby ↑ neutronów, a różne liczby protonów (mają identyczne różnice liczb masowych i atomowych (A-Z), a różne liczby atomowe (Z)). Przykład: Wszystkie nuklidy mają po 8 IRYD.
Definicja ILOCZYN JONOWY WODY:
Co to jest autodysocjacji wody: H2O ⇆ H+ + OH- a ściślej H2O + H2O ⇆ H3O+ + OH-. Stała równowagi dla tej reakcji wynosi: . Wyrażenie K·[H2O]2 jest wielkością stałą, zatem: Kw = K·[H2O]2 = [H3O+][OH-]. W temp IRYD.

Czym jest IRYD znaczenie w Definicje chemia I .

  • Dodano:
  • Autor: