Słownik IZOMERIA C-TRANS co to znaczy.
Słownik IZOMERIA CIS-TRANS. Co znaczy atomów (wspólnie z podstawnikami) wokół osi wiązania.

Czy przydatne?

Definicja IZOMERIA CIS-TRANS

Co to znaczy izomeria cis-trans: rodzaj stereoizomerii powodowany zablokowaniem rotacji atomów (wspólnie z podstawnikami) wokół osi wiązania podwójnego (na przykład węgla), w rezultacie czego podstawniki przy atomach połączonych wiązaniem podwójnym mogą się znajdować po tej samej stronie płaszczyzny wiązania (położenie "cis") lub po stronach przeciwnych wiązania (położenie "trans"). Por. konfiguracja cis/trans, konfiguracja E/Z

Definicja INSULINA:
Co to jest jest z dwóch łańcuchów ↑ peptydowych, związanych dwoma mostkami dwusiarczkowymi. I. jest hormonem regulującym gospodarkę cukrową, produkowana jest poprzez wysepki Langerhansa w trzustce, a jej izomeria cis-trans.
Definicja IMIDKI:
Co to jest ekipa związków chem., pochodnych amoniaku, gdzie dwa z atomów wodoru zostały zastąpione atomami metalu, MI2NH; nietrwałe związki o budowie jonowej: kation M+ i anion NH2 izomeria cis-trans.
Definicja INGOLINY:
Co to jest ↑ nadtlenek wodoru izomeria cis-trans.
Definicja IZOMERYZACJA:
Co to jest przegrupowanie wewnątrzcząsteczkowe - mechanizm przekształcania jednego izomeru w drugi, na przykład alkoholu winylowego w aldehyd octowy (↑ mechanizm Kuczerowa izomeria cis-trans.

Czym jest IZOMERIA CIS-TRANS znaczenie w Definicje chemia I .

  • Dodano:
  • Autor: