Słownik IZOMORFIZM co to znaczy.
Słownik IZOMORFIZM. Co znaczy krystalicznym. Substancje takie są względem siebie izomorficzne, na.

Czy przydatne?

Definicja IZOMORFIZM

Co to znaczy izomorfizm: występowanie różnych substancji w tym samym układzie krystalicznym. Substancje takie są względem siebie izomorficzne, na przykład ałuny - uwodnione siarczany pierwiastków na I i III stopniu utlenienia (na przykład ałun glinowo-potasowy K2SO4·Al2(SO4)3·24H2O, ałun chromowo-potasowy K2SO4·Cr2(SO4)3·24H2O)

Definicja IPERYT:
Co to jest gaz musztardowy - związek chem., org. pochodna siarki; bezbarwna ciecz, o zapachu musztardy; użytkowany jako ↑ bojowy środek trujący o działaniu parzącym izomorfizm.
Definicja ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI:
Co to jest stężeń molowych jonów słabo rozpuszczalnej substancji w roztworze pozostającym w równowadze z osadem. Dla reakcji mAn+ + nBm- ⇆ AmBn↓ i.r. wynosi: KSO = [An+]m [Bm-]n. Wartość KSO jest stała dla izomorfizm.
Definicja In:
Co to jest znak ↑ indu izomorfizm.
Definicja IZOPREN:
Co to jest butadien, węglowodór z gatunku ↑ dienów, bezb. niskowrząca ciecz (t.w. 34°C). Użytkowany do otrzymywania jednego z rodzajów sztucznego kauczuku, kopolimeru i. z izobutenem. W przemyśle otrzymywany izomorfizm.

Czym jest IZOMORFIZM znaczenie w Definicje chemia I .

  • Dodano:
  • Autor: