KARBID co to znaczy
Słownik KARBID. Co znaczy wapnia (wapna palonego) i koksu w temp. około 2500°C: CaO + 3C CaC2 + CO.

Czy przydatne?

Definicja KARBID

Co to znaczy karbid: acetylenek wapnia CaC2, otrzymywany poprzez prażenie tlenku wapnia (wapna palonego) i koksu w temp. około 2500°C: CaO + 3C CaC2 + CO. K. należy do związków typu soli (↑ acetylenki), tworzących sieć jonową złożoną z kationów metalu i anionów acetylenkowych i dlatego reaguje z wodą (aniony acetylenkowe ulegają protonowaniu) tworząc acetylen: CaC2 + 2H2O H-C≡C-H + Ca(OH)2

Czym jest KARBID znaczenie w Definicje chemia K .