Słownik KATALIZATOR co to znaczy.
Słownik KATALIZATOR. Co znaczy obniżenie albo podwyższenie ↑ energii aktywacji dla danej reakcji.

Czy przydatne?

Definicja KATALIZATOR

Co to znaczy katalizator: 1) substancja zmieniająca prędkość reakcji chem. poprzez obniżenie albo podwyższenie ↑ energii aktywacji dla danej reakcji chem. 2) k. nieujemny - substancja przyspieszająca prędkość reakcji chem. poprzez obniżenie energii aktywacji dla danej reakcji chem. Na przykład Katalizator biorąc udział w reakcji ciągle się odtwarza, nie ulegając znaczącym zmianom. Działanie katalizatora jest selektywne i ogranicza się do jednej albo najwyżej kilku reakcji. Por. inhibitor

Definicja KARBONYL:
Co to jest nazwa ↑ tlenku węgla(II) występującego w formie ↑ liganda w ↑ związkach kompleksowych zwanych ↑ karbonylkami, na przykład [Cr(CO)6], [Ni(CO)4]. Zobacz także ekipy funkcyjne katalizator.
Definicja KONDENSACJA:
Co to jest się dwóch cząsteczek z wydzielaniem mniejszej cząsteczki (na przykład H2O, NH3) na przykład R-CHO + R´-NH2 R-CH=N-R´ + H2O. Jeżeli cząsteczka ma więcej grup mogących ulegać reakcji kondensacji katalizator.
Definicja KOLOR:
Co to jest substancji, wynikająca z selektywnego (wybiórczego) pochłaniania ↑ światła widzialnego z widma ciągłego (↑ widmo promieniowania). Ciało kolorowe pochłania ze światła przechodzącego albo odbitego katalizator.
Definicja KREZOL:
Co to jest izomerów metylofenolu CH3-C6H4-OH (o-, m- i p-), pozyskiwana poprzez destylację olejów kwaśnych pochodzących ze smoły węglowej. Użytkowany jako środek dezynfekcyjny i do syntezy żywic katalizator.

Czym jest KATALIZATOR znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: