Słownik KWAS OCTOWY co to znaczy.
Słownik KWAS OCTOWY. Co znaczy krzepnąca ciecz, łatwo rozp. w wodzie, alkoholu etylowym, eterze.

Czy przydatne?

Definicja KWAS OCTOWY

Co to znaczy kwas octowy: kwas etanowy CH3COOH, t.t. 16,7°C; bezb., łzawiąca, łatwo krzepnąca ciecz, łatwo rozp. w wodzie, alkoholu etylowym, eterze dietylowym i innych rozpuszczalnikach org.. Występuje w formie soli (na przykład octan sodu CH3COONa) i estrów (na przykład octan etylu CH3COOC2H5; ↑ estry). W wolnej postaci występuje w sokach nie wszystkich roślin i w produktach przemiany materii nie wszystkich zwierząt. W przemianie materii człowieka i zwierząt spełnia rolę aktywującą, jako składnik acetylokoenzymu A. Może być otrzymany z alkoholu etylowego, dzięki fermentacji octowej (otrzymuje się około 5% kwas octowy). W przemyśle otrzymywany poprzez utlenianie aldehydu octowego, poprzez katalityczne karbonylowanie pod ciśnieniem metanolu dzięki tlenku węgla, dzięki bezpośredniego utleniania węglowodorów (na przykład ↑ butanu albo ↑ butenu). K.o. jest przeważnie użytkowanym kwasem org. (↑ kwasy karboksylowe) Otrzymuje się z niego estry, służy jako rozpuszczalnik a również do otrzymywania licznych związków do syntezy barwników, związków zapachowych, leków i tworzyw sztucznych

Definicja KWASY KARBOKSYLOWE:
Co to jest wzorze ogólnym RCOOH (R - wodór, alkil albo aryl). W nazewnictwie systematycznym kwasów o budowie łańcuchowej po słowie kwas podaje się nazwę węglowodoru macierzystego z końcówką -owy . W innych kwas octowy.
Definicja KWARC:
Co to jest bardzo rozpowszechniony, kluczowy składnik nie wszystkich ↑ skał, takich jak: ↑ piasek, ↑ piaskowiec, ↑ granit i ↑ gnejsu. Użytkowany w budownictwie, radiotechnice, do wyrobu naczyń laboratoryjnych kwas octowy.
Definicja KWAS WĘGLOWY:
Co to jest słaby kwas, powstający w śladowych ilościach w rezultacie rozpuszczenia dwutlenku węgla CO2 w wodzie (występuje wówczas w formie CO2·H2O). W temp. pokojowej w 1 dm3 wody rozpuszcza się 0,9 dm3 kwas octowy.
Definicja KWAS PIKRYNOWY:
Co to jest t.t. 122°C; żółte kryształy, wybuchające od ogrzania albo uderzenia. Jeszcze bardziej wybuchowe są jego sole metali ciężkich. Użytkowany jako materiał wybuchowy i jako odczynnik w analizie kwas octowy.

Czym jest KWAS OCTOWY znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: