Słownik KWAS OCTOWY co to znaczy.
Słownik KWAS OCTOWY. Co znaczy krzepnąca ciecz, łatwo rozp. w wodzie, alkoholu etylowym, eterze.

Czy przydatne?

Definicja KWAS OCTOWY

Co to znaczy kwas octowy: kwas etanowy CH3COOH, t.t. 16,7°C; bezb., łzawiąca, łatwo krzepnąca ciecz, łatwo rozp. w wodzie, alkoholu etylowym, eterze dietylowym i innych rozpuszczalnikach org.. Występuje w formie soli (na przykład octan sodu CH3COONa) i estrów (na przykład octan etylu CH3COOC2H5; ↑ estry). W wolnej postaci występuje w sokach nie wszystkich roślin i w produktach przemiany materii nie wszystkich zwierząt. W przemianie materii człowieka i zwierząt spełnia rolę aktywującą, jako składnik acetylokoenzymu A. Może być otrzymany z alkoholu etylowego, dzięki fermentacji octowej (otrzymuje się około 5% kwas octowy). W przemyśle otrzymywany poprzez utlenianie aldehydu octowego, poprzez katalityczne karbonylowanie pod ciśnieniem metanolu dzięki tlenku węgla, dzięki bezpośredniego utleniania węglowodorów (na przykład ↑ butanu albo ↑ butenu). K.o. jest przeważnie użytkowanym kwasem org. (↑ kwasy karboksylowe) Otrzymuje się z niego estry, służy jako rozpuszczalnik a również do otrzymywania licznych związków do syntezy barwników, związków zapachowych, leków i tworzyw sztucznych

Definicja KRZEM:
Co to jest Silicium), pierwiastek chem., niemetal, Z = 14, m.at. 28,0855u, ekipa ↑ węglowców. Odkryty w 1822 r. poprzez J. Berzeliusa, czysty k. dostał Devill w 1854 r. W przyrodzie występuje w formie minerałów kwas octowy.
Definicja KARBEN:
Co to jest CH2, nadzwyczajnie reaktywna cząsteczka, pozyskiwana w rezultacie fotolizy diazometanu CH2N2. Wyjątkowo łatwo ulega addycji do wiązania podwójnego dając pochodne cyklopropanu, np kwas octowy.
Definicja KREDKI DO WARG:
Co to jest kosmetyczne w formie sztyftów; stopy woskowo tłuszczowe (wosk pszczeli, lanolina, oleje naturalne, parafina stała, wazelina) zawierające dodatkowo barwniki, pigmenty, tlenek tytanu(IV), kaolin, perłę kwas octowy.
Definicja KAUCZUK NATURALNY:
Co to jest otrzymywany poprzez koagulację ↑ lateksu. Gł. składnikiem k.n. jest wielkocząsteczkowy alken o budowie łańcuchowej (C5H8)n, n>10000 - cis-poli(2-metylobuta-1,3-dien) (cis-1,4-poliizopren kwas octowy.

Czym jest KWAS OCTOWY znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: