Słownik KWAS ORTOFOSFOROWY(V co to znaczy.
Słownik KWAS ORTOFOSFOROWY(V). Co znaczy pięciotlenku fosforu z gorącą wodą: P2O5 + 3H2O 2H3PO4.

Czy przydatne?

Definicja KWAS ORTOFOSFOROWY(V)

Co to znaczy kwas ortofosforowy(v): H3PO4, t.t. 43°C; bezb. ciało stałe. Otrzymywany w reakcji pięciotlenku fosforu z gorącą wodą: P2O5 + 3H2O 2H3PO4. Stężony k.o. jest roztworem wodnym o gęstości d ≈ 1,5g·cm-3, zawierającym 70% H3PO4. Ogrzewanie stężonego k.o. w temp. ponad 483K daje w rezultacie kwas difosforowy(V) - pirofosforowy: 2H3PO4 H4P2O7 + H2O K.o. jest kwasem średniej mocy (KI = 7,52·10-3), dysocjującym trójstopniowo: H3PO4 ⇆ H+ + H2PO4-, H2PO4- ⇆ H+ + HPO42-, HPO42- ⇆ H+ + PO43-. Reakcje charakterystyczne dla jonów PO43- to pomiędzy innymi: powstawanie żółtego, krystalicznego osadu (NH4)3[P(Mo3O10)4] (w trakcie ogrzewania rozpuszczalnych w wodzie fosforanów z roztworem molibdenianu(VI) amonu (NH4)4MoO4, w obecności stężonego kwasu azotowego(V) i soli amonowych), powstawanie białego krystalicznego osadu fosforanu(V) amonu magnezu Mg(NH4)PO4 (w reakcji jonu fosforanowego z jonami magnezowymi, w roztworze NH4Cl z nadmiarem amoniaku). Kwas ortofosforowy(V) odgrywa bardzo istotną rolę w przyrodzie ożywionej, będąc składnikiem ↑ kwasów nukleinowych. Bierze także udział w wielu procesach enzymatycznych

Definicja KAMFORA:
Co to jest należący do ekipy terpenów, zawierający grupę ketonową. K. jest substancją optycznie aktywną (D(+) kamfora ma [α]D = + 44,2°), bezb., łatwo sublimującą, mającą charakterystyczny zapach. W przyrodzie kwas ortofosforowy(v).
Definicja KALORIA:
Co to jest ilości ciepła, definiowana jako liczba ciepła jaka jest wymagana do ogrzania 1 g wody od temp. 14,5°C do 15,5°C (o jeden stopień Celsjusza). K. jest również jednostką energii (1 cal = 4,1868 J kwas ortofosforowy(v).
Definicja KREDKI DO WARG:
Co to jest kosmetyczne w formie sztyftów; stopy woskowo tłuszczowe (wosk pszczeli, lanolina, oleje naturalne, parafina stała, wazelina) zawierające dodatkowo barwniki, pigmenty, tlenek tytanu(IV), kaolin, perłę kwas ortofosforowy(v).
Definicja KATALIZA HOMOFAZOWA:
Co to jest ↑ kataliza homogeniczna kwas ortofosforowy(v).

Czym jest KWAS ORTOFOSFOROWY(V znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: