Słownik KWAS ORTOFOSFOROWY(V co to znaczy.
Słownik KWAS ORTOFOSFOROWY(V). Co znaczy pięciotlenku fosforu z gorącą wodą: P2O5 + 3H2O 2H3PO4.

Czy przydatne?

Definicja KWAS ORTOFOSFOROWY(V)

Co to znaczy kwas ortofosforowy(v): H3PO4, t.t. 43°C; bezb. ciało stałe. Otrzymywany w reakcji pięciotlenku fosforu z gorącą wodą: P2O5 + 3H2O 2H3PO4. Stężony k.o. jest roztworem wodnym o gęstości d ≈ 1,5g·cm-3, zawierającym 70% H3PO4. Ogrzewanie stężonego k.o. w temp. ponad 483K daje w rezultacie kwas difosforowy(V) - pirofosforowy: 2H3PO4 H4P2O7 + H2O K.o. jest kwasem średniej mocy (KI = 7,52·10-3), dysocjującym trójstopniowo: H3PO4 ⇆ H+ + H2PO4-, H2PO4- ⇆ H+ + HPO42-, HPO42- ⇆ H+ + PO43-. Reakcje charakterystyczne dla jonów PO43- to pomiędzy innymi: powstawanie żółtego, krystalicznego osadu (NH4)3[P(Mo3O10)4] (w trakcie ogrzewania rozpuszczalnych w wodzie fosforanów z roztworem molibdenianu(VI) amonu (NH4)4MoO4, w obecności stężonego kwasu azotowego(V) i soli amonowych), powstawanie białego krystalicznego osadu fosforanu(V) amonu magnezu Mg(NH4)PO4 (w reakcji jonu fosforanowego z jonami magnezowymi, w roztworze NH4Cl z nadmiarem amoniaku). Kwas ortofosforowy(V) odgrywa bardzo istotną rolę w przyrodzie ożywionej, będąc składnikiem ↑ kwasów nukleinowych. Bierze także udział w wielu procesach enzymatycznych

Definicja KALIFORN:
Co to jest Californium), pierwiastek chem., metal, Z = 98, m.at. 251,08u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie w 1950 r. poprzez G.T.Seaborga, A. Ghiorso, S.G. Thopmsona i K. Streeta (izotop 245Cf; w kwas ortofosforowy(v).
Definicja KOLUMBIT:
Co to jest minerał, (Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6, barwy czarnobrunatnej, ruda niobu i tantalu kwas ortofosforowy(v).
Definicja KWAS WINOWY:
Co to jest optycznie aktywny hydroksykwas HOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOH, t.t. 170°C; bezb., krystaliczna substancja, rozp. w wodzie. Występuje w owocach (zazwyczaj enancjomer D, zobacz diastereoizomery kwas ortofosforowy(v).
Definicja KOLBA SSAWKOWA:
Co to jest przeznaczoną do ↑ sączenia pod zmniejszonym ciśnieniem na lejku Büchnera albo lejku ze spiekiem (↑ lejek). Ma kształt zwykłej kolby Erlenmayera (↑ kolba) i wyposażona jest dodatkowo w rurkę kwas ortofosforowy(v).

Czym jest KWAS ORTOFOSFOROWY(V znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: