Słownik KWASY KARBOKSYLOWE co to znaczy.
Słownik KWASY KARBOKSYLOWE. Co znaczy aryl). W nazewnictwie systematycznym kwasów o budowie.

Czy przydatne?

Definicja KWASY KARBOKSYLOWE

Co to znaczy kwasy karboksylowe: związki org. o wzorze ogólnym RCOOH (R - wodór, alkil albo aryl). W nazewnictwie systematycznym kwasów o budowie łańcuchowej po słowie "kwas" podaje się nazwę węglowodoru macierzystego z końcówką "-owy". W innych sytuacjach po słowie "kwas" podaje się nazwę węglowodoru macierzystego krótszego o jeden atom węgla z końcówką "-okarboksylowy". W powszechnym zastosowaniu stosuje się także nazwy zwyczajowe kwasów. Reakcje charakterystyczne kwasów, to tworzenie soli z metalami, tlenkami metali i wodorotlenkami metali; wypieranie kwasu węglowego z jego soli; reakcja estryfikacji (kwas karboksylowy + alkohol) - tworzenie estrów; reakcja kondensacji z amoniakiem i aminami I- albo II-rzędowymi, w rezultacie których powstają amidy I-, II- albo III-rzędowe. K.k. otrzymuje się poprzez utlenianie aldehydów, alkoholi I-rzędowych, alkilowych pochodnych aromatycznych; w reakcji hydrolizy estrów; amidów, nitryli

Definicja KWARC:
Co to jest bardzo rozpowszechniony, kluczowy składnik nie wszystkich ↑ skał, takich jak: ↑ piasek, ↑ piaskowiec, ↑ granit i ↑ gnejsu. Użytkowany w budownictwie, radiotechnice, do wyrobu naczyń laboratoryjnych kwasy karboksylowe.
Definicja KURARA:
Co to jest południowoamerykańskich, w formie brązowej, rozp. w wodzie masy, zawierający silnie trujące ↑ alkaloidy, między innymi: tubokurarynę i toksyferynę (w najwyższym stopniu trujący ze znanych alkaloidów kwasy karboksylowe.
Definicja KOKSOWANIE WĘGLA:
Co to jest ogrzewania węgla bez dostępu powietrza, w temp. 900÷1100°C, w celu usunięcia składników gazowych i ciekłych i wytworzenia koksu (odgazowanie wysokotemperaturowe; ↑ koks). Równocześnie otrzymuje się ↑ kwasy karboksylowe.
Definicja KODEINA:
Co to jest proszek albo bezb. kryształy, bez zapachu i o gorzkim smaku, trudno rozp. w wodzie, rozp. w alkoholu, eterze i rozcieńczonych kwasach, t.t. 155°C. K. nie wywołuje euforii jak morfina i rzadko kwasy karboksylowe.

Czym jest KWASY KARBOKSYLOWE znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: