KWASY KARBOKSYLOWE co to znaczy
Słownik KWASY KARBOKSYLOWE. Co znaczy aryl). W nazewnictwie systematycznym kwasów o budowie.

Czy przydatne?

Definicja KWASY KARBOKSYLOWE

Co to znaczy kwasy karboksylowe: związki org. o wzorze ogólnym RCOOH (R - wodór, alkil albo aryl). W nazewnictwie systematycznym kwasów o budowie łańcuchowej po słowie "kwas" podaje się nazwę węglowodoru macierzystego z końcówką "-owy". W innych sytuacjach po słowie "kwas" podaje się nazwę węglowodoru macierzystego krótszego o jeden atom węgla z końcówką "-okarboksylowy". W powszechnym zastosowaniu stosuje się także nazwy zwyczajowe kwasów. Reakcje charakterystyczne kwasów, to tworzenie soli z metalami, tlenkami metali i wodorotlenkami metali; wypieranie kwasu węglowego z jego soli; reakcja estryfikacji (kwas karboksylowy + alkohol) - tworzenie estrów; reakcja kondensacji z amoniakiem i aminami I- albo II-rzędowymi, w rezultacie których powstają amidy I-, II- albo III-rzędowe. K.k. otrzymuje się poprzez utlenianie aldehydów, alkoholi I-rzędowych, alkilowych pochodnych aromatycznych; w reakcji hydrolizy estrów; amidów, nitryli

Czym jest KWASY KARBOKSYLOWE znaczenie w Definicje chemia K .