Słownik KWASY UTLENIAJĄCE co to znaczy.
Słownik KWASY UTLENIAJĄCE. Co znaczy wydzielania gazowego wodoru. Należą do nich na przykład.

Czy przydatne?

Definicja KWASY UTLENIAJĄCE

Co to znaczy kwasy utleniające: kwasy, które utleniają metale i inne substancje bez wydzielania gazowego wodoru. Należą do nich na przykład stężony ↑ kwas azotowy(V), kwas selenowy(VI), stężony ↑ kwas siarkowy(VI), ↑ kwas chlorowy(VII). K.u. są w stanie reagować z metalami, które w szeregu elektronapięciowym znajdują się na prawo od wodoru

Definicja KAUCZUKI SYNTETYCZNE:
Co to jest wielkocząsteczkowe o właściwościach zbliżonych do kauczuku naturalnego, pozyskiwane w rezultacie polimeryzacji buta-1,3-dienu (k. butadienowy) i jego pochodnych: 2-chlorobuta-1,3-dien (k kwasy utleniające.
Definicja KAUCZUK NATURALNY:
Co to jest otrzymywany poprzez koagulację ↑ lateksu. Gł. składnikiem k.n. jest wielkocząsteczkowy alken o budowie łańcuchowej (C5H8)n, n>10000 - cis-poli(2-metylobuta-1,3-dien) (cis-1,4-poliizopren kwasy utleniające.
Definicja KOLOIDY HYDROFOBOWE:
Co to jest ośrodku rozpraszającym, których cząstki nie łączą się z cząsteczkami wody albo łączą się z nimi słabo. Typowym przedstawicielem tej ekipy koloidów jest koloidowy zol złota. K.h. są wrażliwe na kwasy utleniające.
Definicja KOSTANECKI STANISŁAW:
Co to jest 1860-1910) chemik pol., prof. uniwersytetu w Bernie, członek PAU, badał budowę i syntetyzował barwniki roślinne, artysta chemii flawonów kwasy utleniające.

Czym jest KWASY UTLENIAJĄCE znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: