Słownik OKTANITROKUBAN co to znaczy.
Słownik OKTANITROKUBAN. Co znaczy NO2)8; z uwagi na to, iż ekipa nitrowa jest ↑eksplozoforem (a.

Czy przydatne?

Definicja OKTANITROKUBAN

Co to znaczy oktanitrokuban: pochodna ↑kubanu podstawiona ośmioma ↑ekipami nitrowymi, C8(NO2)8; z uwagi na to, iż ekipa nitrowa jest ↑eksplozoforem (a więc nadaje cząsteczce właściwości palne i/albo wybuchowe), o. jest nadzwyczajnie potężnym środkiem wybuchowym (co zdobyło mu popularną nazwę "bum-bum") niewrażliwym na wstrząsy. W czasie wybuchu cząsteczka o. rozpada się na ↑dwutlenek węgla i ↑azot cząsteczkowy, emitując przy tym dodatkową liczba energii zmagazynowaną w jej naprężonych wiązaniach. Zarówno sam związek, jak i produkty jego rozkładu są nietrujące, ponadto są bezbarwne (a więc same w sobie niewidoczne, co odgrywa pewną rolę przy zastosowaniach militarnych). Związek ten po raz pierwszy otrzymali Philip Eaton (znany z syntezy kubanu) i Mao-Xi Zhang (Chicago, 1999), niestety jego synteza jest dość skomplikowana, co w momencie obecnej ogranicza możliwości wykorzystania

Definicja OGNIWA:
Co to jest akumulatory elektryczne, akumulatory galwaniczne, układy, gdzie energia reakcji chem. jest zamieniana na energię elektryczną. O. złożona jest z dwóch ↑ półogniw, elektrod zanurzonych w układach oktanitrokuban.
Definicja OLEJE LEKKIE:
Co to jest wytwór otrzymywany w trakcie destylacji ↑ mazutu pod zmniejszonym ciśnieniem (↑ destylacja ropy naftowej), t.w. 220÷250°C. Użytkowane do otrzymywania benzyny w procesie ↑ krakingu i ↑ hydrogenacji oktanitrokuban.
Definicja ODCZYNNIK BENEDICTA:
Co to jest siarczanu(VI) miedzi(II), cytrynianu sodu i węglanu sodu, który służy do wykrywania cukrów redukujących i aldehydów. Ogrzewanie tych związków do wrzenia z dodanym odczynnikiem Benedicta skutkuje oktanitrokuban.
Definicja OLEJ MINERALNY:
Co to jest ciekła mieszanina węglowodorów i innych związków, powstała najprawdopodobniej w rezultacie fermentacji gnilnej szczątków zwierzęcych i roślinnych. Otrzymywany w trakcie przeróbki ropy naftowej oktanitrokuban.

Czym jest OKTANITROKUBAN znaczenie w Definicje chemia O .

  • Dodano:
  • Autor: