Słownik OLEJE LEKKIE co to znaczy.
Słownik OLEJE LEKKIE. Co znaczy zmniejszonym ciśnieniem (↑ destylacja ropy naftowej), t.w.

Czy przydatne?

Definicja OLEJE LEKKIE

Co to znaczy oleje lekkie: wytwór otrzymywany w trakcie destylacji ↑ mazutu pod zmniejszonym ciśnieniem (↑ destylacja ropy naftowej), t.w. 220÷250°C. Użytkowane do otrzymywania benzyny w procesie ↑ krakingu i ↑ hydrogenacji

Definicja OLEJ NAPĘDOWY:
Co to jest węglowodorów, gł. ↑ alkanów, zawierających w cząsteczce 14-20 atomów węgla, otrzymywany w trakcie destylacji ropy naftowej (frakcja 230-360°C) albo w rezultacie uwodorniania węgla. O.n., popularnie oleje lekkie.
Definicja ODCZYNNIK SCHWEITZERA:
Co to jest wodny roztwór wodorotlenku tetraaminamiedzi(II) [Cu(NH3)4](OH)2 (bezb.), użytkowany do rozpuszczania celulozy oleje lekkie.
Definicja OKTAEDR:
Co to jest jeden z częściej spotykanych kształtów cząsteczek; występuje przy ↑liczbie koordynacji 6 (wszystkie wierzchołki jednakowe!) i stanie ↑hybrydyzacji sp3d2 albo d2sp3. Kształt o. mają między innymi oleje lekkie.
Definicja OGNIWO VOLTY:
Co to jest nieodwracalne, składające się z płytek cynkowej i miedzianej zanurzonych w roztworze NaCl (albo H2SO4), o schemacie: Zn |NaCl| Cu. Po zamknięciu obwodu zewnętrznego, w rezultacie stworzenia napięcia oleje lekkie.

Czym jest OLEJE LEKKIE znaczenie w Definicje chemia O .

  • Dodano:
  • Autor: