Słownik ORTO co to znaczy.
Słownik ORTO. Co znaczy podstawników w pochodnych benzenu (w skrócie o-). Położenie 1,2-znaczy, iż.

Czy przydatne?

Definicja ORTO

Co to znaczy orto: przedrostek określający wzajemnie położenie 1,2-dwóch podstawników w pochodnych benzenu (w skrócie o-). Położenie 1,2-znaczy, iż podstawniki znajdują się przy sąsiednich atomach węgla w pierścieniu. Na przykład o-ksylen

Definicja OLIGOMERY:
Co to jest cząsteczkowej rzędu od kilkuset do kilkuset tys., pośredniej pomiędzy masą ↑ monomeru a masą ↑ polimeru. Mają swoiste właściwości fizykochem.; nieznaczna zawartość o. w polimerze ułatwia obróbkę orto.
Definicja OKSOKWASY:
Co to jest cząsteczkach których z atomem centralnym połączone są tylko atomy tlenu; na przykład: kwas siarkowy(VI); (2) kwasy karboksylowe zawierające w cząsteczce w okolicy ekipy karboksylowej co najmniej orto.
Definicja ORTOKLAZ:
Co to jest minerał z gatunku skaleni, K[AlSi3O8], barwy białoszarej, wspólnie z ↑ albitem i ↑ anortytem stanowi 50% masy skorupy ziemskiej orto.
Definicja OCHRONA PRZED KOROZJĄ:
Co to jest mających na celu ochronę elementów wykonanych z metali i ich stopów przed niszczącym działaniem czynników środowiskowych. Należą tu: pokrywanie powierzchni warstwą ochronną (powierzchnię elementów orto.

Czym jest ORTO znaczenie w Definicje chemia O .

  • Dodano:
  • Autor: