Słownik REAKTYWNOŚĆ co to znaczy.
Słownik REAKTYWNOŚĆ. Co znaczy jest zwykle właściwość opisowa, aczkolwiek niekiedy do oceny r.

Czy przydatne?

Definicja REAKTYWNOŚĆ

Co to znaczy reaktywność: umiejętność związku chem. do wchodzenia w reakcje chem. To jest zwykle właściwość opisowa, aczkolwiek niekiedy do oceny r. można zastosować wartości pewnych parametrów fizykochem. związku, jak na przykład stałych dysocjacji. R. nie należy mylić z trwałością związku chem., która jest zazwyczaj oceniania względem warunków normalnych albo standardowych; z kolei r. ocenia się zazwyczaj względem ustalonych grup odczynników. Związek trwały może być wysoce reaktywny; na przykład dwutlenek węgla jest trwały w uwarunkowaniach normalnych, a jednocześnie dobrze reaguje z zasadami

Definicja RÓWNANIA POŁÓWKOWE:
Co to jest równania ilustrujące oddzielnie mechanizmy, które zachodzą w trakcie ↑ reakcji utleniania-redukcji, a więc napisane odrębne równania ↑ utleniania i ↑ redukcji, na przykład: NVO3- + 3e- + 4H+ NIIO↑ reaktywność.
Definicja Rn:
Co to jest znak ↑ radonu reaktywność.
Definicja RÓWNANIE KINETYCZNE:
Co to jest wyznaczane równanie, charakterystyczne dla danej reakcji chemicznej. R.k. ustala ↑ prędkość reakcji chemicznej (v) jako funkcję stężeń substancji znajdujących się w układzie reakcyjnym (przeważnie reaktywność.
Definicja REDUKTOR:
Co to jest elektronator; pierwiastek, który w procesie redoksowym oddaje własne elektrony, a tym samym podwyższa swój ↑ stopień utlenienia (utlenia się), na przykład: Al0 - 3e- Al3+, Li0 - e- Li+, Zn0 - 2e- Zn2 reaktywność.

Czym jest REAKTYWNOŚĆ znaczenie w Definicje chemia R .

  • Dodano:
  • Autor: