REAKTYWNOŚĆ co to znaczy
Słownik REAKTYWNOŚĆ. Co znaczy jest zwykle właściwość opisowa, aczkolwiek niekiedy do oceny r.

Czy przydatne?

Definicja REAKTYWNOŚĆ

Co to znaczy reaktywność: umiejętność związku chem. do wchodzenia w reakcje chem. To jest zwykle właściwość opisowa, aczkolwiek niekiedy do oceny r. można zastosować wartości pewnych parametrów fizykochem. związku, jak na przykład stałych dysocjacji. R. nie należy mylić z trwałością związku chem., która jest zazwyczaj oceniania względem warunków normalnych albo standardowych; z kolei r. ocenia się zazwyczaj względem ustalonych grup odczynników. Związek trwały może być wysoce reaktywny; na przykład dwutlenek węgla jest trwały w uwarunkowaniach normalnych, a jednocześnie dobrze reaguje z zasadami

Czym jest REAKTYWNOŚĆ znaczenie w Definicje chemia R .