REDUKTOR co to znaczy
Słownik REDUKTOR. Co znaczy redoksowym oddaje własne elektrony, a tym samym podwyższa swój ↑.

Czy przydatne?

Definicja REDUKTOR

Co to znaczy reduktor: odmiennie elektronator; pierwiastek, który w procesie redoksowym oddaje własne elektrony, a tym samym podwyższa swój ↑ stopień utlenienia (utlenia się), na przykład: Al0 - 3e- Al3+, Li0 - e- Li+, Zn0 - 2e- Zn2+. Reduktorami mogą być atomy metali (metale posiadają niską ↑ elektroujemność, czyli łatwo oddają elektrony) albo jony metali na niższych stopniach utleniania (Fe2+, Cr2+, Cu+); atomy niemetali w stanie wolnym albo w związkach na niższych stopniach utleniania. Reduktorami nie mogą być jony metali grup głównych (na przykład K+, Mg2+, Al3+ i tym podobne), jony metali grup pobocznych na najwyższym stopniu utlenienia i niemetali w związkach na najwyższym stopniu utlenienia (HClO4). Reduktorami są na przykład wodór, węgiel, reaktywne metale, siarczyny, azotyny, sole cyny (II) itp

Czym jest REDUKTOR znaczenie w Definicje chemia R .