REGUŁA VAN´T HOFFA co to znaczy
Słownik REGUŁA VAN´T HOFFA. Co znaczy reakcji pod wpływem zmian temp. poprzez współczynnik temp. Θ.

Czy przydatne?

Definicja REGUŁA VAN´T HOFFA

Co to znaczy reguła van´t hoffa: reguła doświadczalna i przybliżona, ustala zmianę szybkości reakcji pod wpływem zmian temp. poprzez współczynnik temp. Θ: k - stała szybkości reakcji. Współczynnik temp. reakcji to liczba wskazująca ile razy wzrasta (maleje) prędkość reakcji przy podwyższeniu (obniżeniu) temp. o 10 stopni (w skali Celsjusza albo Kelvina). Odpowiednio z regułą van´t Hoffa prędkość reakcji wzrasta 2÷4 razy przy podwyższeniu temp. i maleje 2÷4 razy przy obniżeniu temp. o 10 stopni (w skali Celsjusza albo Kelvina). Okazuje się jednak, iż zależność ta nie jest liniowa; im wyższa temp., tym współczynnik ten jest niższy (szczególnie dla reakcji egzoenergetycznych) i dąży do jedności, a czasem jest mniejszy od jedności. Reguła van´t Hoffa nie obowiązuje dla reakcji wybuchowych i biegnących wobec katalizatora stałego

Czym jest REGUŁA VAN´T HOFFA znaczenie w Definicje chemia R .