Słownik REGUŁA VAN´T HOFFA co to znaczy.
Słownik REGUŁA VAN´T HOFFA. Co znaczy reakcji pod wpływem zmian temp. poprzez współczynnik temp. Θ.

Czy przydatne?

Definicja REGUŁA VAN´T HOFFA

Co to znaczy reguła van´t hoffa: reguła doświadczalna i przybliżona, ustala zmianę szybkości reakcji pod wpływem zmian temp. poprzez współczynnik temp. Θ: k - stała szybkości reakcji. Współczynnik temp. reakcji to liczba wskazująca ile razy wzrasta (maleje) prędkość reakcji przy podwyższeniu (obniżeniu) temp. o 10 stopni (w skali Celsjusza albo Kelvina). Odpowiednio z regułą van´t Hoffa prędkość reakcji wzrasta 2÷4 razy przy podwyższeniu temp. i maleje 2÷4 razy przy obniżeniu temp. o 10 stopni (w skali Celsjusza albo Kelvina). Okazuje się jednak, iż zależność ta nie jest liniowa; im wyższa temp., tym współczynnik ten jest niższy (szczególnie dla reakcji egzoenergetycznych) i dąży do jedności, a czasem jest mniejszy od jedności. Reguła van´t Hoffa nie obowiązuje dla reakcji wybuchowych i biegnących wobec katalizatora stałego

Definicja REAKCJE TERMOJĄDROWE:
Co to jest termonuklearne - reakcje otrzymywania jąder atomowych w rezultacie łączenia się dwóch lekkich (o małej liczbie ↑ nukleonów) jąder atomowych. R.t. towarzyszy wydzielenie bardzo sporych ilości energii reguła van´t hoffa.
Definicja REAKCJA ULLMANNA:
Co to jest sposób otrzymywania biaryli dzięki ogrzewania bromków albo jodków arylowych w obecności sproszkowanej ↑ miedzi, np reguła van´t hoffa.
Definicja REAKCJA WÜRTZA:
Co to jest polegająca na działaniu metalicznym sodem na mono- albo difluorowcopochodne alkilowe (zazwyczaj bromopochodne), gdzie otrzymuje się adekwatnie węglowodory o długich łańcuchach i związki cykliczne reguła van´t hoffa.
Definicja ROZPUSZCZALNOŚĆ GAZÓW W CIECZACH:
Co to jest może się rozpuścić w cieczy w danej temp., podawana zazwyczaj w dm3 gazu na 1dm3 cieczy. R.g.w.c. rośnie ze wzrostem ciśnienia gazu nad cieczą, a maleje ze wzrostem temp. Gazy, które mogą reagować z reguła van´t hoffa.

Czym jest REGUŁA VAN´T HOFFA znaczenie w Definicje chemia R .

  • Dodano:
  • Autor: