REGUŁA ZAJCEWA co to znaczy
Słownik REGUŁA ZAJCEWA. Co znaczy reakcji eliminacji niesymetrycznej cząsteczki H-Y z cząsteczki.

Czy przydatne?

Definicja REGUŁA ZAJCEWA

Co to znaczy reguła zajcewa: reguła doświadczalna określająca kierunek przebiegu ↑ reakcji eliminacji niesymetrycznej cząsteczki H-Y z cząsteczki substratu R-Y; gdzie Y = atom fluorowca, ekipa hydroksylowa i tym podobne Odpowiednio z regułą Zajcewa, jeżeli możliwe jest powstawanie dwóch izomerów w trakcie przebiegu reakcji eliminacji, to uprzywilejowane jest tworzenie alkenu z możliwie największą ilością podstawników przyłączonych do atomów węgla przy wiązaniu podwójnym; inne sformułowanie: jeżeli możliwe jest powstawanie dwóch izomerów w trakcie przebiegu reakcji eliminacji, to wytworem kluczowym jest ten powstający poprzez oderwanie atomu wodoru od atomu węgla związanego z mniejszą ilością atomów wodoru

Czym jest REGUŁA ZAJCEWA znaczenie w Definicje chemia R .