RÓWNANIA POŁÓWKOWE co to znaczy
Słownik RÓWNANIA POŁÓWKOWE. Co znaczy które zachodzą w trakcie ↑ reakcji utleniania-redukcji, a.

Czy przydatne?

Definicja RÓWNANIA POŁÓWKOWE

Co to znaczy równania połówkowe: teoretyczne równania ilustrujące oddzielnie mechanizmy, które zachodzą w trakcie ↑ reakcji utleniania-redukcji, a więc napisane odrębne równania ↑ utleniania i ↑ redukcji, na przykład: NVO3- + 3e- + 4H+ NIIO↑ + 2H2O, Cu Cu2+ + 2e-. Po uwzględnieniu, iż to jest jedna reakcja redoks, gdzie liczba elektronów pozostaje stała: 2NVO3- + 6e- + 8H+ 2NIIO↑ + 4H2O, 3Cu0 3Cu2+ + 6e- i dodaniu tych równań stronami otrzymamy równanie redoks w formie jonowej 3Cu + 2NO3- + 8H+ 3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O, co można zapisać w formie cząsteczkowej 3Cu + 8HNO3 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O. R.p. ułatwiają bilansowanie równań reakcji utleniania-redukcji; są również użytkowane do zapisywania reakcji zachodzących na poszczególnych ↑ półogniwach albo ↑ elektrodach, na przykład: Ag+ + e- Ag, 4OH- O2↑ + 2H2O + 4e-. Należy jednak pamiętać, iż reakcje zapisywane r.p. nigdy nie zachodzą jako odrębne mechanizmy, lecz zawsze w parze utlenianie-zredukowanie, niekiedy w tym samym roztworze, a niekiedy na półogniwach połączonych w ↑ ogniwo

Czym jest RÓWNANIA POŁÓWKOWE znaczenie w Definicje chemia R .