Słownik RÓWNANIA POŁÓWKOWE co to znaczy.
Słownik RÓWNANIA POŁÓWKOWE. Co znaczy które zachodzą w trakcie ↑ reakcji utleniania-redukcji, a.

Czy przydatne?

Definicja RÓWNANIA POŁÓWKOWE

Co to znaczy równania połówkowe: teoretyczne równania ilustrujące oddzielnie mechanizmy, które zachodzą w trakcie ↑ reakcji utleniania-redukcji, a więc napisane odrębne równania ↑ utleniania i ↑ redukcji, na przykład: NVO3- + 3e- + 4H+ NIIO↑ + 2H2O, Cu Cu2+ + 2e-. Po uwzględnieniu, iż to jest jedna reakcja redoks, gdzie liczba elektronów pozostaje stała: 2NVO3- + 6e- + 8H+ 2NIIO↑ + 4H2O, 3Cu0 3Cu2+ + 6e- i dodaniu tych równań stronami otrzymamy równanie redoks w formie jonowej 3Cu + 2NO3- + 8H+ 3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O, co można zapisać w formie cząsteczkowej 3Cu + 8HNO3 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O. R.p. ułatwiają bilansowanie równań reakcji utleniania-redukcji; są również użytkowane do zapisywania reakcji zachodzących na poszczególnych ↑ półogniwach albo ↑ elektrodach, na przykład: Ag+ + e- Ag, 4OH- O2↑ + 2H2O + 4e-. Należy jednak pamiętać, iż reakcje zapisywane r.p. nigdy nie zachodzą jako odrębne mechanizmy, lecz zawsze w parze utlenianie-zredukowanie, niekiedy w tym samym roztworze, a niekiedy na półogniwach połączonych w ↑ ogniwo

Definicja REAKCJE WIELOETAPOWE:
Co to jest reakcje wieloetapowe, gdzie na przykład z substratu A powstają jednocześnie produkty B i C, ze stałymi szybkości kB i kC równania połówkowe.
Definicja ROZTWÓR RZECZYWISTY:
Co to jest roztwór, gdzie substancja rozpuszczona jest rozdrobniona do pojedynczych drobin (jonów, atomów albo cząsteczek równania połówkowe.
Definicja REAKCJA CANNIZZARO:
Co to jest przebiegająca w środowisku zasadowym, z udziałem ↑ aldehydów nie mających atomów wodoru przy węglu sąsiadującym z ekipą aldehydową. W jej rezultacie z dwóch cząsteczek aldehydu powstaje cząsteczka ↑ równania połówkowe.
Definicja REAKCJE KONKURENCYJNE:
Co to jest ↑ reakcje równoległe równania połówkowe.

Czym jest RÓWNANIA POŁÓWKOWE znaczenie w Definicje chemia R .

  • Dodano:
  • Autor: