Słownik RUTHERFORD ERNEST co to znaczy.
Słownik RUTHERFORD ERNEST. Co znaczy angielski, ur. w Nowej Zelandii, prezydent British Association.

Czy przydatne?

Definicja RUTHERFORD ERNEST

Co to znaczy rutherford ernest: sir, baron Rutherford of Nelson (1871-1937); fizyk angielski, ur. w Nowej Zelandii, prezydent British Association for Advancement of Science i członek Royal Society (od 1922). Działalność badawczą prowadził kolejno w McGill University w Montrealu (1897-1907), Victoria University w Manchesterze (1907-1919) i w Cambrigde University i w Cavendisch Laboratory (od 1919). Rozróżnił ↑ promieniowanie α i β i wykazał, iż promieniowanie α tworzone jest poprzez jony ↑ helu i (razem z H. Geigerem) skonstruował licznik do pomiaru tego promieniowania. Odkrył emanację toru (pierwszy znany sytuacja przemiany jednego pierwiastka w drugi; ↑ tor). Przeprowadził pierwszą sztuczną ↑ reakcję jądrową i zidentyfikował ↑ protony. Badał rozpraszanie cząstek naładowanych, jonizujące działanie promieniowania X, radioaktywność ↑ uranu i ↑ toru. Opracował ↑ planetarny schemat atomu i (razem z F. Soddym) teorię rozpadu promieniotwórczego. Nagroda Nobla w 1908 r. w zakresie chemii

Definicja RUBIN:
Co to jest minerał; kamień szlachetny; przezroczysta odmiana ↑ korundu, barwy czerwonej (pochodzącej od domieszek związków chromu rutherford ernest.
Definicja ROD:
Co to jest Rhodium), pierwiastek chem., metal, Z = 45, m.at. 102,90550u, ekipa ↑ kobaltowców. Odkryty (z palladem) w 1803 r. poprzez W. Wollastona. W przyrodzie występuje w stanie rodzimym w stopach z platyną rutherford ernest.
Definicja REAKCJA POLIMERYZACJI:
Co to jest polegająca na łączeniu się cząsteczek jednego monomeru (homopolimeryzacja) albo kilku monomerów (kopolimeryzacja) w polimer. R.p. towarzyszy rozerwanie wiązań wielokrotnych monomeru(ów), na przykład rutherford ernest.
Definicja RÓWNANIE KINETYCZNE:
Co to jest wyznaczane równanie, charakterystyczne dla danej reakcji chemicznej. R.k. ustala ↑ prędkość reakcji chemicznej (v) jako funkcję stężeń substancji znajdujących się w układzie reakcyjnym (przeważnie rutherford ernest.

Czym jest RUTHERFORD ERNEST znaczenie w Definicje chemia R .

  • Dodano:
  • Autor: