Słownik WIDMO PROMIENIOWANIA co to znaczy.
Słownik WIDMO PROMIENIOWANIA. Co znaczy jako zależność natężenia od długości (częstotliwości) fali.

Czy przydatne?

Definicja WIDMO PROMIENIOWANIA

Co to znaczy widmo promieniowania: rozkład natężeń promieniowania, przedstawiany na wykresie jako zależność natężenia od długości (częstotliwości) fali; widmo promieniowania elektromagnetycznego obejmuje (poczynając od fal najdłuższych): fale radiowe, ↑ podczerwień, ↑ światło widzialne, ↑ ultrafiolet, ↑ promienie Roentgena i ↑ promienie γ. W.p. ma lub naturę ciągłą (a więc zawiera promieniowanie o wszystkich długościach fali z danego przedziału, tak jak białe światło słoneczne) lub dyskretną (a więc zawiera tylko promieniowanie o nie wszystkich długościach fal, tak zwany pasma lub prążki). Dyskretna natura widma używana jest w badaniach spektroskopowych do identyfikacji i oznaczania substancji (↑ spektroskopia). Widmo może być emisyjne (kiedy rejestruje się promieniowanie wysyłane poprzez badaną próbkę) albo absorpcyjne (kiedy rejestruje się zmiany w wiązce promieniowania przepuszczonej poprzez badaną próbkę, a więc sprawdza się, które fragmenty widma ciągłego zostały poprzez substancję pochłonięte)

Definicja WIĄZANIE π:
Co to jest kowalencyjne opisywane orbitalem molekularnym π, gdzie para elektronów wiążących skupiona jest w dwóch obszarach rozmieszczonych symetrycznie względem płaszczyzny węzłowej, gdzie leżą atomy nim WIDMO PROMIENIOWANIA.
Definicja WODA UTLENIONA:
Co to jest ↑ nadtlenek wodoru WIDMO PROMIENIOWANIA.
Definicja WODY SIARCZANE:
Co to jest ↑ wody mineralne WIDMO PROMIENIOWANIA.
Definicja WITAMINA H:
Co to jest związek chem., bezb. igłowe kryształy, trudno rozp. w wodzie i etanolu, t.t. 233°C. Dobowe zapotrzebowanie wynosi 10-5g. Niedobór skutkuje stany zapalne skóry, wypadanie włosów, osłabienie, bóle WIDMO PROMIENIOWANIA.

Czym jest WIDMO PROMIENIOWANIA znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: