WIDMO PROMIENIOWANIA co to znaczy
Słownik WIDMO PROMIENIOWANIA. Co znaczy jako zależność natężenia od długości (częstotliwości) fali.

Czy przydatne?

Definicja WIDMO PROMIENIOWANIA

Co to znaczy widmo promieniowania: rozkład natężeń promieniowania, przedstawiany na wykresie jako zależność natężenia od długości (częstotliwości) fali; widmo promieniowania elektromagnetycznego obejmuje (poczynając od fal najdłuższych): fale radiowe, ↑ podczerwień, ↑ światło widzialne, ↑ ultrafiolet, ↑ promienie Roentgena i ↑ promienie γ. W.p. ma lub naturę ciągłą (a więc zawiera promieniowanie o wszystkich długościach fali z danego przedziału, tak jak białe światło słoneczne) lub dyskretną (a więc zawiera tylko promieniowanie o nie wszystkich długościach fal, tak zwany pasma lub prążki). Dyskretna natura widma używana jest w badaniach spektroskopowych do identyfikacji i oznaczania substancji (↑ spektroskopia). Widmo może być emisyjne (kiedy rejestruje się promieniowanie wysyłane poprzez badaną próbkę) albo absorpcyjne (kiedy rejestruje się zmiany w wiązce promieniowania przepuszczonej poprzez badaną próbkę, a więc sprawdza się, które fragmenty widma ciągłego zostały poprzez substancję pochłonięte)

Czym jest WIDMO PROMIENIOWANIA znaczenie w Definicje chemia W .