Słownik WIDMO PROMIENIOWANIA co to znaczy.
Słownik WIDMO PROMIENIOWANIA. Co znaczy jako zależność natężenia od długości (częstotliwości) fali.

Czy przydatne?

Definicja WIDMO PROMIENIOWANIA

Co to znaczy widmo promieniowania: rozkład natężeń promieniowania, przedstawiany na wykresie jako zależność natężenia od długości (częstotliwości) fali; widmo promieniowania elektromagnetycznego obejmuje (poczynając od fal najdłuższych): fale radiowe, ↑ podczerwień, ↑ światło widzialne, ↑ ultrafiolet, ↑ promienie Roentgena i ↑ promienie γ. W.p. ma lub naturę ciągłą (a więc zawiera promieniowanie o wszystkich długościach fali z danego przedziału, tak jak białe światło słoneczne) lub dyskretną (a więc zawiera tylko promieniowanie o nie wszystkich długościach fal, tak zwany pasma lub prążki). Dyskretna natura widma używana jest w badaniach spektroskopowych do identyfikacji i oznaczania substancji (↑ spektroskopia). Widmo może być emisyjne (kiedy rejestruje się promieniowanie wysyłane poprzez badaną próbkę) albo absorpcyjne (kiedy rejestruje się zmiany w wiązce promieniowania przepuszczonej poprzez badaną próbkę, a więc sprawdza się, które fragmenty widma ciągłego zostały poprzez substancję pochłonięte)

Definicja WODOROTLENEK SODU:
Co to jest albo kaustyczna); biała, higroskopijna masa o t.t. 318°C, rozp. w wodzie, alkoholu i glicerynie. Roztwory wodne w.s. są silnie alkaliczne, tworzą zasadę sodową. Właściwości żrące, łatwo reaguje z widmo promieniowania.
Definicja WZÓR NERNSTA:
Co to jest zależność potencjału elektrody od aktywności zredukowanej i utlenionej postaci układu redoks: Π = Π0 + 0,059/n·lg(autl./ared.), gdzie: Π - potencjał elektrody, Π0 - potencjał standardowy tej widmo promieniowania.
Definicja WĘGIEL AKTYWNY:
Co to jest złożona jest z węgla amorficznego mającego porowatą strukturę. Otrzymywany z drewna, torfu, ↑ węgla kamiennego poprzez zwęglenie. Do zastosowań adsorpcyjnych ma wielką powierzchnię rzędu 500÷1500 widmo promieniowania.
Definicja WYKRES FAZOWY:
Co to jest ↑ diagram fazowy widmo promieniowania.

Czym jest WIDMO PROMIENIOWANIA znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: