Słownik WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE co to znaczy.
Słownik WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE. Co znaczy brania poprzez nią udziału w ↑ reakcjach chem. Do w.c.

Czy przydatne?

Definicja WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE

Co to znaczy właściwości chemiczne: cechy charakteryzujące substancję pod względem możliwości brania poprzez nią udziału w ↑ reakcjach chem. Do w.c. należą między innymi trwałość, reaktywność, umiejętność reagowania z ustalonymi związkami chemicznymi (na przykład tlenem, kwasami i tym podobne). Uwaga: terminu "właściwości" nie należy zastępować słowem "własności" - to jest błąd logiczny, bo "własność" znaczy coś posiadanego, a nie cechę

Definicja WZÓR ELEKTRONOWY:
Co to jest wzór chem. z zaznaczonymi elektronami walencyjnymi par wolnych i wiążących, symbolizowanymi kropkami właściwości chemiczne.
Definicja WYMIANA JONOWA:
Co to jest fizykochem. opierający na zamianie jonów (na przykład kationów metali, anionów reszt kwasowych), zawartych w roztworze, na jony H+aq i OH- pochodzące z cząsteczek ↑ jonitów. Zdarzenie tj. używane do właściwości chemiczne.
Definicja WZÓR PÓŁSTRUKTURALNY:
Co to jest ↑ wzór grupowy właściwości chemiczne.
Definicja WODA KRYSTALIZACYJNA:
Co to jest występujące w ustalonych relacjach stechiometrycznych w uwodnionych związkach zwanych ↑ hydratami. W.k. zajmuje określone położenia w sieci krystalicznej i związana jest z ustalonym jonem (kationem właściwości chemiczne.

Czym jest WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: