Słownik WODY MINERALNE co to znaczy.
Słownik WODY MINERALNE. Co znaczy różnego rodzaju ujęć i źródeł z podwyższoną zawartością.

Czy przydatne?

Definicja WODY MINERALNE

Co to znaczy wody mineralne: wody naturalnie występujące w przyrodzie, pozyskiwane z różnego rodzaju ujęć i źródeł z podwyższoną zawartością rozpuszczonych w nich soli mineralnych. W zależności od źródła pochodzenia woda mineralna może być wzbogacona, na przykład w jony Ca2+, Mg2+, Li+ i tym podobne W.m. zawierające węglany i znaczące ilości CO2 to szczawy, zawierające NaCl - solanki, związki siarki (siarczany i H2S) - wody siarczane, związki żelaza - szczawy żelaziste. Solanki o znacznej zawartości MgSO4 (↑ sól gorzka) to wody gorzkie, a w.m. zawierające gł. NaHCO3 to wody alkaliczne. Wody radoczynne zawierają przeważnie rozpuszczony ↑ radon. Szczawy są w sposób naturalny nasycone tlenkiem węgla(IV), lecz czasem w.m. nasyca się również sztucznie, uzyskując tak zwany gazowaną wodę mineralną. W.m. o temp. wyższej od 20 °C nazywa się termami. W.m. znajdują duże wykorzystanie lecznicze; w Polsce występują między innymi w Ciechocinku (solanki), Szczawnicy (szczawy), Świeradowie (w.m. radoczynne)

Definicja WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA REAKCJI CHEMICZNEJ:
Co to jest jaką powinno się dostać w reakcji chemicznej, obliczona opierając się na stechiometrycznego równania tej reakcji dla danej ilości substratów. Por. wydajność praktyczna reakcji chemicznej WODY MINERALNE.
Definicja WZORY STEREOCHEMICZNE:
Co to jest płaskie albo ↑ przestrzenne wzory związków, prezentujące rzeczywistą strukturę związku, na przykład ułożenie podstawników przy ↑ asymetrycznych atomach węgla WODY MINERALNE.
Definicja WODY ALKALICZNE:
Co to jest ↑ wody mineralne WODY MINERALNE.
Definicja WĘGLAN SODU:
Co to jest Na2CO3, występuje w przyrodzie w formie minerału sody rodzimej Na2CO3·10H2O; bezb. albo biały, rozp. w wodzie; aktualnie otrzymywany przemysłowo ↑ sposobem Solvaya; dawniej sposobem Leblanca: 2NaCl WODY MINERALNE.

Czym jest WODY MINERALNE znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: