Słownik WODY MINERALNE co to znaczy.
Słownik WODY MINERALNE. Co znaczy różnego rodzaju ujęć i źródeł z podwyższoną zawartością.

Czy przydatne?

Definicja WODY MINERALNE

Co to znaczy wody mineralne: wody naturalnie występujące w przyrodzie, pozyskiwane z różnego rodzaju ujęć i źródeł z podwyższoną zawartością rozpuszczonych w nich soli mineralnych. W zależności od źródła pochodzenia woda mineralna może być wzbogacona, na przykład w jony Ca2+, Mg2+, Li+ i tym podobne W.m. zawierające węglany i znaczące ilości CO2 to szczawy, zawierające NaCl - solanki, związki siarki (siarczany i H2S) - wody siarczane, związki żelaza - szczawy żelaziste. Solanki o znacznej zawartości MgSO4 (↑ sól gorzka) to wody gorzkie, a w.m. zawierające gł. NaHCO3 to wody alkaliczne. Wody radoczynne zawierają przeważnie rozpuszczony ↑ radon. Szczawy są w sposób naturalny nasycone tlenkiem węgla(IV), lecz czasem w.m. nasyca się również sztucznie, uzyskując tak zwany gazowaną wodę mineralną. W.m. o temp. wyższej od 20 °C nazywa się termami. W.m. znajdują duże wykorzystanie lecznicze; w Polsce występują między innymi w Ciechocinku (solanki), Szczawnicy (szczawy), Świeradowie (w.m. radoczynne)

Definicja WZÓR OGÓLNY:
Co to jest wzór obrazujący relacje ilościowe pierwiastków w związkach należących do danego ↑ szeregu homologicznego. Na przykład wzór ogólny nasyconych alkoholi jednowodorotlenowych jest następujący: CnH2n + 1OH wody mineralne.
Definicja WYTRĄCANIE:
Co to jest z roztworu substancji, które w ustalonych uwarunkowaniach mają niską rozpuszczalność. Dotyczy to zazwyczaj wodnych roztworów soli, z których chcemy wydzielić określony kation albo anion, na przykład wody mineralne.
Definicja WZÓR SUMARYCZNY:
Co to jest wzór chem. podający tylko rodzaj pierwiastka i liczbę jego atomów w jego cząsteczce, na przykład dla etanu - C2H6, wody - H2O, kwasu siarkowego - H2SO4 wody mineralne.
Definicja WARUNKI NORMALNE:
Co to jest temp. 0°C (273K) i ciśnienie 1013 hPa wody mineralne.

Czym jest WODY MINERALNE znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: