Słownik WYTRĄCANIE co to znaczy.
Słownik WYTRĄCANIE. Co znaczy ustalonych uwarunkowaniach mają niską rozpuszczalność. Dotyczy to.

Czy przydatne?

Definicja WYTRĄCANIE

Co to znaczy wytrącanie: sposób wydzielania z roztworu substancji, które w ustalonych uwarunkowaniach mają niską rozpuszczalność. Dotyczy to zazwyczaj wodnych roztworów soli, z których chcemy wydzielić określony kation albo anion, na przykład BaCl2 + H2SO4 BaSO4↓ + 2HCl. Podobnie odbywa się w razie związków org., na przykład fenole można wytrącać z roztworów fenolanów poprzez dodanie kwasów. W. jest regularnie użytkowane w celu wydzielenia danego produktu poprzez dodanie do roztworu rozpuszczalnika, gdzie wytwór ten się nie rozpuszcza, na przykład nie wszystkie sole wytrąca się z roztworu wodnego poprzez dodanie acetonu albo etanolu. W razie dobierania warunków w. obowiązuje zasada "podobne rozpuszcza się w podobnym", co znaczy, iż substancje jonowe (na przykład sole) i kowalencyjne o silnej polarności (na przykład alkohole o krótkich łańcuchach) dobrze rozpuszczają się w rozpuszczalnikach polarnych (na przykład wodzie, ciekłym amoniaku), z kolei substancje org. o niewielkiej albo zerowej polarności (na przykład węglowodory) dobrze rozpuszczają się w rozpuszczalnikach niepolarnych (na przykład benzenie, toluenie). Należy przy tym pamiętać, iż związki kompletnie nierozp. nie istnieją, nawet szkło rozpuszcza się w wodzie (w szczególności roztarte na proszek), choć bardzo bez pośpiechu. Skuteczność w. zależy w pierwszej kolejności od wartości ↑ iloczynu rozpuszczalności danego związku w danych uwarunkowaniach

Definicja WODA KRYSTALIZACYJNA:
Co to jest występujące w ustalonych relacjach stechiometrycznych w uwodnionych związkach zwanych ↑ hydratami. W.k. zajmuje określone położenia w sieci krystalicznej i związana jest z ustalonym jonem (kationem wytrącanie.
Definicja WINYL:
Co to jest rodnika etenylowego CH2=CH·, otrzymywanego poprzez oderwanie jednego atomu wodoru od cząsteczki ↑ etenu; stosowana dziś jeszcze w nazwach nie wszystkich związków, takich jak ↑ chlorek winylu i wytrącanie.
Definicja WAZELINA:
Co to jest zawierająca gł. związki o 22 i 23 atomach węgla w cząsteczce. Nierozp. w wodzie, rozp. w benzynie, eterze dietylowym i chloroformie. Biała albo żółtawa masa. Pozyskiwana w trakcie destylacji ropy wytrącanie.
Definicja WYMRAŻANIE:
Co to jest substancji różniących się temp. krzepnięcia (topnienia), polegająca na tym, iż mieszaninę ciekłą w uwarunkowaniach normalnych oziębia się do temp. pośredniej pomiędzy t.t. dwóch rozdzielanych wytrącanie.

Czym jest WYTRĄCANIE znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: