Słownik WYTRĄCANIE co to znaczy.
Słownik WYTRĄCANIE. Co znaczy ustalonych uwarunkowaniach mają niską rozpuszczalność. Dotyczy to.

Czy przydatne?

Definicja WYTRĄCANIE

Co to znaczy wytrącanie: sposób wydzielania z roztworu substancji, które w ustalonych uwarunkowaniach mają niską rozpuszczalność. Dotyczy to zazwyczaj wodnych roztworów soli, z których chcemy wydzielić określony kation albo anion, na przykład BaCl2 + H2SO4 BaSO4↓ + 2HCl. Podobnie odbywa się w razie związków org., na przykład fenole można wytrącać z roztworów fenolanów poprzez dodanie kwasów. W. jest regularnie użytkowane w celu wydzielenia danego produktu poprzez dodanie do roztworu rozpuszczalnika, gdzie wytwór ten się nie rozpuszcza, na przykład nie wszystkie sole wytrąca się z roztworu wodnego poprzez dodanie acetonu albo etanolu. W razie dobierania warunków w. obowiązuje zasada "podobne rozpuszcza się w podobnym", co znaczy, iż substancje jonowe (na przykład sole) i kowalencyjne o silnej polarności (na przykład alkohole o krótkich łańcuchach) dobrze rozpuszczają się w rozpuszczalnikach polarnych (na przykład wodzie, ciekłym amoniaku), z kolei substancje org. o niewielkiej albo zerowej polarności (na przykład węglowodory) dobrze rozpuszczają się w rozpuszczalnikach niepolarnych (na przykład benzenie, toluenie). Należy przy tym pamiętać, iż związki kompletnie nierozp. nie istnieją, nawet szkło rozpuszcza się w wodzie (w szczególności roztarte na proszek), choć bardzo bez pośpiechu. Skuteczność w. zależy w pierwszej kolejności od wartości ↑ iloczynu rozpuszczalności danego związku w danych uwarunkowaniach

Definicja WZÓR KROPKOWY:
Co to jest ↑ wzór elektronowy wytrącanie.
Definicja WZÓR SZKIELETOWY:
Co to jest wzór przedstawiający budowę cząsteczki uwzględniając jedynie szkielet węglowy i ↑ wzory grupowe ↑ grup funkcyjnych, np wytrącanie.
Definicja WANILINA:
Co to jest kremowe albo bezb. kryształy, t.t. 82°C, słabo rozp. w wodzie, lepiej w etanolu. Substancja zapachowa owoców wanilii, pozyskiwana syntetycznie z odpadów ligninowych w przemyśle papierniczym wytrącanie.
Definicja WAPNO CHLOROWANE:
Co to jest w trakcie działania chlorem na wodorotlenek wapnia, którego gł. składnikiem jest chloran(I) chlorek wapnia CaCl(ClO). Białe ciało stałe, o zapachu chloru. Pod działaniem światła, katalizatorów i wytrącanie.

Czym jest WYTRĄCANIE znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: