HEMIACETAL co to znaczy
Słownik HEMIACETAL. Co znaczy alkoholu do ekipy CO aldehydu. Reakcja stworzenia h. jest odwracalnym.

Czy przydatne?

Definicja HEMIACETAL

Co to znaczy hemiacetal: odmiennie półacetal, wytwór przyłączenia cząsteczki alkoholu do ekipy CO aldehydu. Reakcja stworzenia h. jest odwracalnym podłączeniem nukleofilowym, katalizowanym poprzez kwasy i zasady. W środowisku kwaśnym h. mogą reagować dalej z alkoholami (kosztem ekipy -OH), tworząc ↑ acetale. H. są najczęściej nietrwałe i nie można ich wydzielać z roztworów, gdzie istnieją w stanie równowagi z odpowiednim aldehydem. Wyjątek stanowią h. cykliczne, powstające z hydroksyaldehydów w rezultacie wewnątrzcząsteczkowej reakcji ekipy CO z ekipą -OH, w szczególności, gdy powstający pierścień może być 5- albo 6-atomowy

Czym jest HEMIACETAL znaczenie w Definicje chemia H .