HYBRYDYZACJA ORBITALI co to znaczy
Słownik HYBRYDYZACJA ORBITALI ATOMOWYCH. Co znaczy energii, zwana także kolokwialnie mieszaniem.

Czy przydatne?

Definicja HYBRYDYZACJA ORBITALI ATOMOWYCH

Co to znaczy hybrydyzacja orbitali atomowych: kombinacja liniowa orbitali walencyjnych atomu o jednakowej energii, zwana także kolokwialnie mieszaniem tych orbitali ze sobą; kombinacje takie zwane orbitalami atomowymi zhybrydyzowanymi różnią się pomiędzy sobą własnościami kierunkowymi; pozwalają na prawidłową teoretyczną interpretację przestrzennej budowy cząsteczek, na przykład kształtu kątowego cząsteczki wody, czy kształtu piramidy trygonalnej cząsteczki amoniaku

Czym jest HYBRYDYZACJA ORBITALI znaczenie w Definicje chemia H .