Słownik aborcja co to znaczy.
Definicja Aborcja. Co znaczy przedwczesne zakończenie ciąży, skutkujące śmiercią zarodka albo płodu.

Czy przydatne?

Definicja Aborcja

Definicja z ang. abortion, z niem. Abtreibung.

Co to znaczy ABORCJA: Aborcja (od z łaciny abortus - poronienie) to celowe, przedwczesne zakończenie ciąży, skutkujące śmiercią zarodka albo płodu. Samoistne przedwczesne zakończenie ciąży nazywane jest poronieniem. Poronieniem kończy się ok. 1 na 5 ciąż, przeważnie pośrodku pierwszych trzynastu tygodni, stąd sporo kobiet nie jest świadomych, iż były w ciąży. Powodami przeważnie są letalne (śmiercionośne) wady zarodka albo płodu i wady biologiczne ciężarnej, rzadziej urazy fizyczne, wpływ środków chemicznych, dolegliwości, konflikt serologiczny i inne. W j. polskim nie używa się słowa aborcja w znaczeniu poronienie samoistne'. Środki antykoncepcyjne, stosowane po relacji (do 72 godz.), zapobiegają uwolnieniu komórek jajowych z jajników albo zapobiegają zapłodnieniu. Użytkowane potem zapobiegają zagnieżdżeniu się zapłodnionej już komórki. To jest przyczyną sporu o to, czy są metodą aborcji. Z medycznego punktu widzenia nie są, gdyż warunkiem ciąży jest zagnieżdżenie się zygoty w macicy. Kościół katolicki i nie wszystkie inne środowiska argumentują, iż poczęcie następuje wspólnie z zapłodnieniem, a przed zagnieżdżeniem. Nie wszystkie osoby uznają, iż zygota jest już istotą ludzką, i/albo posiada duszę przed początkiem ciąży w sensie wyżej zdefiniowanym. Wyraźny zakaz dokonywania aborcji znajduje się także w Przysiędze Hipokratesa: Nikomu, nawet na żądanie, nie dam śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej doradzał, podobnie także nie dam nigdy niewieście środka poronnego. W tekście Przyrzeczenia Lekarskiego z 1948, które jest dziś składane poprzez lekarzy, fragment ten został zastąpiony następującym zapisem: mieć będę najwyższy szacunek dla życia ludzkiego już od chwili jego poczęcia

Definicja Abioseton:
Co to jest także tryptonem to zawiesina rozłożystych szczątków organicznych i nieorganicznych z wietrzejących skał. Nadmiar tej zawiesiny skutkuje zmętnienie wody, która ogranicza jej przezroczystość aborcja.
Definicja Alkaptonuria:
Co to jest Dolegliwość genetyczna, autosomalna uwarunkowana genem recesywnym. Brak aktywnego enzymu-oksydazy kwasu homogentyzynowego aborcja.
Definicja Allopatryczność:
Co to jest zajwisko opierające na występowaniu populacji albo spokrewnionych gatunków na wzajemnie wykluczających się obszarach geograficznych, na przykład różnych kontynentach.Treść hasła pochodzi z Wikipedi aborcja.
Definicja Areał:
Co to jest botanice jak i zoologii znaczy region występowania danego gatunku. W ekologii znaczy teren występowania populacji albo ograniczeny zasięg terenu danego osobnika (terytorializm) (areał osobniczy aborcja.

Czym jest Aborcja znaczenie w Słownik biologia A .

  • Dodano:
  • Autor: