Słownik alkaptonuria co to znaczy.
Definicja Alkaptonuria. Co znaczy recesywnym. Brak aktywnego enzymu-oksydazy kwasu.

Czy przydatne?

Definicja Alkaptonuria

Definicja z ang. Alcaptonuria, z niem. Alkaptonurie.

Co to znaczy ALKAPTONURIA: Dolegliwość genetyczna, autosomalna uwarunkowana genem recesywnym. Brak aktywnego enzymu-oksydazy kwasu homogentyzynowego

Definicja Astrobiologia, Egzobiologia, Kosmobiologia:
Co to jest egzobiologia, kosmobiologia), edukacja powstała w rezultacie zbliżenia się zainteresowań i pól badawczych astronomii i biologii. Burzliwy postęp badań Układu Słonecznego, a zwłaszcza naukowa alkaptonuria co znaczy.
Definicja Aborcja:
Co to jest łaciny abortus - poronienie) to celowe, przedwczesne zakończenie ciąży, skutkujące śmiercią zarodka albo płodu. Samoistne przedwczesne zakończenie ciąży nazywane jest poronieniem. Poronieniem kończy alkaptonuria krzyżówka.
Definicja Acydotrofizm:
Co to jest jest naturalne zakwaszanie wód. Występuje przeważnie w rejonach wulkanicznych i o dużej aktywności sejsmicznej. Wywołany jest przedostawaniem się do wody, kwasów mineralnych z podłoża i przyległych alkaptonuria co to jest.
Definicja Arboretum:
Co to jest dendrologiczny (z łaciny arbor - drzewo) - wyodrębniony region, na którym znajduje się zestawienie drzew i krzewów, utrzymywany w celu naukowo-badawczym (na przykład prace nad aklimatyzacją obcych alkaptonuria słownik.

Czym jest Alkaptonuria znaczenie w Słownik biologia A .

  • Dodano:
  • Autor: