białka co to znaczy
Definicja Białka MHC. Co znaczy kompleks zgodności tkankowej) nazywane także HLA (Human leucocite.

Czy przydatne?

Definicja Białka MHC

Definicja z ang. MHC, z niem. MHC.

Co to znaczy BIAŁKA MHC: Białka MHC - (major histocompatibility complex, kluczowy kompleks zgodności tkankowej) nazywane także HLA (Human leucocite antigens, ludzkie antygeny leukocytalne) Geny kodujące białka MHC znajdują się u człowieka w 6 chromosomie. Wyróżniamy dwie klasy tych białek MHC klasy I i MHC klasy II i adekwatnie HLA klasy I i HLA klasy II. MHC klasy I występują na powierzchni wszystkich komórek jądrowych mają one zasadnicze znaczenie w transplantologii, gdyż na ich podstawie można ustalić prawdopodobieństwo przyjęcia się przeszczepu. MHC klasy I w grasicy służą do selekcji negatywnej limfocytów T dlatego limfocyty nie są cytotoksyczne w relacji do własnych MHC klasy I, tzn. nie niszczą swoich komórek. Zaburzenia selekcji mogą powodować dolegliwości autoagresyjne. MHC klasy II występują na powierzchni komórek zakażonych, na przykład wirsami. Prezentują wówczas cząsteczkę MHC klasy II połączoną z białkiem wirusa na powierzchni błony komórkowej. Są one wóczas rozpoznawane poprzez limfocyty i niszczone.Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Czym jest Białka MHC znaczenie w Słownik biologia B .